Онлайн-тести з геометрії 9 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Знайти координати точки. що симетрична точці (5; -3) відносно початку координат
Геометрія, 9 клас
Копія з тесту: Тіла обертання
Приклад запитання: Об'єм циліндра дорівнює 12см3. Чому буде дорівнювати його об'єм, якщо радіус основи збільшити у 2 рази?
Приклад запитання: Прямокутник зі сторонами 8см і 10см обертається довкола меншої сторони. Знайдіть площу повної поверхні отриманого тіла обертання.
Приклад запитання: Знайдіть сторону трикутника, якщо дві інші його сторони дорівнюють √2 см і 1 см і утворюють кут 1350.      
Приклад запитання: Знайдіть сторону трикутника, якщо дві інші його сторони дорівнюють √3 см і 2 см і утворюють кут 1500.      
Приклад запитання: У трикутнику АВС відомі сторони АC=6см, ВС=12см та ∠C=520. Як за допомогою теореми косинусів можна обчислити сторону АB цього трикутника? Оберіть правильну відповідь.
Приклад запитання: Укажіть градусну міру центрального кута правильного п`ятнадцятикутника
Приклад запитання: У трикутнику АВС кут С=90º, АВ = 13 см, ВС = 5 см. Знайти синус кута В
Приклад запитання: Чому дорівнює довжина кола, радіус якого дорівнює 6 см?
Геометрія, 9 клас
Створено 8 травня
Приклад запитання: Знайдіть відстань від точки А(-3;2) до осі ординат
Приклад запитання: Рухом (переміщенням) називають перетворення фігури, внаслідок якого відстані між точками...
Приклад запитання: Знайти координати точки. що симетрична точці (5; -3) відносно початку координат
Приклад запитання: Яке з перетворень не завжди зберігає відстань між точками?
Приклад запитання: Знайдіть координати середини відрізка СD, якщо С(-2; 4), D(8; 10).
Приклад запитання: Знайти периметр рівнобедреного трикутника зі сторонами 3 см і 7 см.
Геометрія, 9 клас
Створено 6 травня
Приклад запитання: Середина відрізка КР, де К(1; -3), Р(7; 5), має координати:
Геометрія, 9 клас
Створено 6 травня
Приклад запитання: Знайти координати точки. що симетрична точці (5; -3) відносно початку координат
Приклад запитання: Як називаться кут, під яким видно сторону правильного многокутника ?
Геометрія, 9 клас
Копія з тесту: Вектори
Приклад запитання: Користуючись рисунком вкажіть усі правильні твердження.
Приклад запитання: Відношення площ двох квадратів АВСD та A'B'C'D' дорівнює 25:16. Чому дорівнює відношення їх периметрів?
Приклад запитання: Яке з перетворень не завжди зберігає відстань між точками?
Приклад запитання: Яка з наведених фігур має центр симетрії?
Приклад запитання: Яке з перетворень не завжди зберігає відстань між точками?
Приклад запитання: Якою буде величина кута 30° при переміщенні (русі)?
Приклад запитання: На якому з малюнків точки В і В′ симетричні відносно прямої а?
Геометрія, 9 клас
Створено 5 травня
Приклад запитання: У результаті гомотетії з центром в точці В трикутник АВС переходить в трикутник А1ВС1. Знайти коефіцієнт гомотетії, якщо ВС=12 см, ВС1=3 см.
Приклад запитання: Знайдіть сторону трикутника, якщо дві інші його сторони дорівнюють √2 см і 1 см і утворюють кут 1350.      
Приклад запитання: Знайдіть координати середини відрізка, кінцями якого є точка К(3; -1) і М(7; 5)
Приклад запитання: Знайти відстань між двома недоступними предметами В і С, що знаходяться на протилежних берегах річки, якщо АС = 8 м, ∠А = 70°, ∠С = 35°.
Приклад запитання: 1. Знайдіть площу трикутника за даними рисунка: