Онлайн-тести з геометрії 9 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Геометрія, 9 клас
Копія з тесту: Вектори
Приклад запитання: Користуючись рисунком вкажіть усі правильні твердження.
Приклад запитання: Формула c2 = a2 + b2 - 2ab⋅cos γ визначає:
Приклад запитання: Знайдіть площу трикутника, зображеного на малюнку.
Приклад запитання: Знайти периметр рівнобедреного трикутника зі сторонами 3 см і 7 см.
Приклад запитання: Рухом (переміщенням) називають перетворення фігури, внаслідок якого відстані між точками...
Приклад запитання: ABCD - квадрат; R i r - радіуси описаного і вписаного кіл. Обчисліть радіус R якщо r=8 см
Приклад запитання: ABCD - квадрат; R i r - радіуси описаного і вписаного кіл. Обчисліть радіус R якщо r=8 см
Приклад запитання: Знайдіть координати середини відрізка СD, якщо С(-2; 4), D(8; 10).
Приклад запитання: Укажіть переміщення, при якому чотирикутник ABCD, зображений на рисунку, переходить у чотирикутник NPMK.
Приклад запитання: Знайдіть координати вектора В̅А, якщо А(7;5), В(-4; 3).
Приклад запитання: Середина відрізка КР, де К(1; -3), Р(7; 5), має координати:
Приклад запитання: Укажіть переміщення, при якому чотирикутник ABCD, зображений на рисунку, переходить у чотирикутник NPMK.
Приклад запитання: Знайдіть координати середини відрізка, кінцями якого є точка С(-5; -2) і К(13; 4)
Геометрія, 9 клас
Створено 4 травня
Приклад запитання: Середина відрізка КР, де К(1; -3), Р(7; 5), має координати:
Приклад запитання: Знайдіть координати середини відрізка, кінцями якого є точка А(2; -1) і М(8; 5)
Геометрія, 9 клас
Створено 3 травня
Приклад запитання: Укажіть переміщення, при якому чотирикутник АВСD, зображений на рисунку, переходить у чотирикутник МКNР.
Приклад запитання: 1.  Знайдіть кути паралелограма, якщо один із них на 70° менший від іншого.
Приклад запитання: Знайдіть cos ∠ В (див. малюнок)
Приклад запитання: Колом називають...
Приклад запитання: ABCD - квадрат; R i r - радіуси описаного і вписаного кіл. Обчисліть радіус R якщо r=8 см
Приклад запитання: Як називаться кут, під яким видно сторону правильного многокутника ?
Геометрія, 9 клас
Створено 30 квітня
Приклад запитання: Яке з перетворень не завжди зберігає відстань між точками?
Приклад запитання: Існує паралельне перенесення при якому ...
Приклад запитання: Δ ABC: ВС=√2 см, ∠А=30°,∠С=45°. Знайти сторону АВ.
Приклад запитання: Формула c2 = a2 + b2 - 2ab⋅cos γ визначає:
Приклад запитання: Якою буде величина кута 60° при переміщенні (русі)?
Приклад запитання: Якою буде величина кута 60° при переміщенні (русі)?
Геометрія, 9 клас
Створено 29 квітня
Приклад запитання: Яке з перетворень не завжди зберігає відстань між точками?
Приклад запитання: Знайдіть cos ∠ В (див. малюнок)
Геометрія, 9 клас
Копія з тесту: Вектори на площині.
Приклад запитання: Знайдіть координати вектора В̅А, якщо А(7;5), В(-4; 3).