Онлайн-тести з геометрії 9 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Геометрія, 9 клас
Створено 22 травня
Приклад запитання: У трикутнику АВС ∠ А = 60⁰, ∠ В = 45⁰, АС = √6 см. Знайдіть сторону ВС.
Геометрія, 9 клас
Створено 22 травня
Приклад запитання: Бічна сторона гострокутнього рівнобедреного трикутника дорівнює 25 см, а Висота, проведена до неї - 24 см. Знайдіть периметр трикутника.
Приклад запитання: У трикутнику АВС ∠А = 30°, ∠В = 45°. Яка сторона трикутника є найбільшою?
Приклад запитання: Сторона трикутника дорівнює 12 см ,а висота проведена до неї ,дорівнює 2,5 см. Знайти площу трикутника.
Геометрія, 9 клас
Створено 20 травня
Приклад запитання: Дано точки А(2; -4) і В(-5; 6). Знайдіть координати середини відрізка АВ, точки С.
Приклад запитання: Знайти довжину відрізка АВ, якщо А(-5;-4) і В(1; 4).
Геометрія, 9 клас
Створено 19 травня
Приклад запитання: У трикутнику АВС ∠А = 30°, ∠В = 45°. Яка сторона трикутника є найбільшою?
Приклад запитання: Знайти довжину відрізка АВ, якщо А(-5;-4) і В(1; 4).
Геометрія, 9 клас
Створено 19 травня
Приклад запитання: У трикутнику АВС ∠А = 30°, ∠В = 45°. Яка сторона трикутника є найбільшою?
Геометрія, 9 клас
Створено 19 травня
Приклад запитання: O - точка перетину діагоналей прямокутника ABCD, ∠COD=52°. Знайдіть ∠CBD.
Приклад запитання: Яке з наведених тверджень неправильне?
Геометрія, 9 клас
Створено 19 травня
Приклад запитання: Одна сторона трикутника на 4см менше другої, а кут між ними дорівнює 120°. Знайдіть периметр трикутника, якщо третя його сторона дорівнює √79см.
Геометрія, 9 клас
Створено 18 травня
Приклад запитання: Знайти координати вектора МК̅, якщо М(2; - 3), К(8; 0)
Геометрія, 9 клас
Створено 18 травня
Приклад запитання: Знайти координати вектора М̅К, якщо М(2; - 3), К(6; 0)
Приклад запитання: Знайти довжину відрізка АВ, якщо А(-5;-4) і В(1; 4).
Приклад запитання: Знайти координати точки. що симетрична точці (5; -3) відносно початку координат
Приклад запитання: Формула c2 = a2 + b2 - 2ab⋅cos γ визначає:
Приклад запитання: Знайти довжину відрізка АВ, якщо А(-5;-4) і В(1; 4).
Приклад запитання: Знайти координати центра і радіус кола, якщо його рівняння (х-3)2+(у+5)2=16 ?
Приклад запитання: Знайти довжину відрізка АВ, якщо А(-5;-4) і В(1; 4).
Приклад запитання: Знайдіть довжину відрізка АВ, якщо А (1 ; 3), В (2; 5)
Приклад запитання: Яке з перетворень не завжди зберігає відстань між точками?
Приклад запитання: Дано точки А(2; -4) і В(-5; 6). Знайдіть координати середини відрізка АВ, точки С.
Приклад запитання: Знайти довжину відрізка АВ, якщо А(-5;-4) і В(1; 4).
Геометрія, 9 клас
Створено 13 травня
Приклад запитання: Знайдіть довжини сторін трикутника, якщо вони відносяться як 7:6:5, а периметр трикутника дорівнює 18см.
Приклад запитання: Як називаться кут, під яким видно сторону правильного многокутника ?
Приклад запитання: Паралельне перенесення задано формулами: х′ = х + 5, у′ = у - 3. У яку точку при цьому паралельному перенесенні переходить точка А(-3; 8)?
Приклад запитання: Паралельне перенесення задано формулами: х′ = х + 5, у′ = у - 3. У яку точку при цьому паралельному перенесенні переходить точка А(-3; 8)?
Приклад запитання: Формула c2 = a2 + b2 - 2ab⋅cos γ визначає:
Приклад запитання: Знайдіть сторону трикутника, якщо дві інші його сторони дорівнюють √3 см і 2 см і утворюють кут 1500.