Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦
Авторський досвід вчителів, які працюють з дітьми з ООП

Інклюзивне навчання є унікальною системою освітніх послуг, яка передбачає створення рівних умов для здобуття освіти всіх без винятку учнів. Її організація  потребує ретельної підготовки, глибоких теоретичних знань й формування арсеналу ефективного практичного інструментарію. Адже кожен школяр із особливими освітніми потребами має розвивати свої потенційні можливості, відчувати повагу до себе та підтримку. Аби допомогти всім, хто має відношення до роботи з дітьми з ООП, ми підготувати добірку авторських матеріалів із Бібліотеки «На Урок».


Тема: Як говорити з дітьми про осіб з інвалідністю, особливі потреби дітей та інклюзію

Автор: Трубіцина Юлія

Про матеріал: Інклюзія – це єдність справедливості, людяності й щирості. Але зазвичай учні не мають уявлення щодо проблеми інвалідності, побоюються дітей з вираженими вадами розвитку або навпаки сприймають їх несерйозно. Така проблема зумовлюється багатьма факторами, серед яких – психологічна неготовність дітей обох категорій (нормотипових та з особливостями розвитку) до взаємодії. Пропонований матеріал допоможе пояснити школярам поняття інвалідності у доступній формі та містить поради щодо налагодження позитивного ставлення здорових школярів до однолітків з ООП.


Тема: Щоденник спостереження

Автор: Волошина Людмила

Про матеріал: Матеріал стане у пригоді асистенту вчителя та членам команди психолого-педагогічного супроводу учнів з ООП. Зручна форма щоденника дозволить фіксувати спостереження за розвитком школяра упродовж навчального року. 


 Тема: Батьки дитини з особливими освітніми потребами та інклюзія

Автор: Ткаленко Наталія

Про матеріал: У презентації висвітлено питання щодо функції сім’ї, яка виховує дитину з особливими освітніми потребами, розглянуто їхню роль в оцінюванні розвитку своєї дитини. Також надано методичні рекомендації щодо роботи з батьками дітей з ООП в умовах інклюзивного навчання.


Тема: Батьківські збори. Інклюзія

Автор: Байрамова Ірина

Про матеріал: Пропонований матеріал стане у пригоді класникам керівникам під час підготовки до проведення батьківських зборів. Вправа «Приймаю – не приймаю» дозволить вивчити думку батьків про інклюзію, з’ясувати моменти, що викликають у них занепокоєння, та їхнє ставлення до цієї системи освітніх послуг. Також розробка містить анкету для опитування батьків, діти яких навчаються в інклюзивному класі.


 Тема: Ранкові зустрічі

Автор: Лугова Ангеліна

Про матеріал: У матеріалі розкрито важливість проведення ранкових зустрічей у початковій школі, їхня структура та вплив на розвиток соціальних і навчальних навичок школярів. Якості, які формуються в учнів завдяки практиці проведення ранкових зустрічей, сприяють розвитку емпатії та толерантності, розумінню позиції інших людей. Вчитель та діти сприймають внесок кожного з учасників з однаковою доброзичливістю та повагою незалежно від здібностей, соціальної приналежності чи статі.


Тема: Інклюзивне навчання. Ознаки особистісно-орієнтованого освітнього середовища

Автор: Лукашевич Інна

Про матеріал: Особистісно-орієнтоване навчання спрямоване на вирішення ключових проблем загальної середньої освіти, а також розвиток в учнів інтересу до пізнання, бажання та вміння самостійно вчитися тощо. Як зробити сучасну освіту саме такою? На які нюанси звернути увагу? Про це ви дізнаєтеся завдяки цій інформативній презентації.


 Тема: Урок «Уміння бути толерантними»

АвторОдот Олена

Про матеріал: Уміння слухати й поважати думку опонента завжди високо цінувалося в суспільстві. Це навичка, яка полегшує життя та робить його приємнішим. Толерантній людині простіше вибудовувати стосунки з колегами, рідними, друзями. Вона рідше потрапляє у конфліктні ситуації та без проблем знаходить спільну мову з усіма. Якщо переваги цієї чесноти такі очевидні, а недоліків годі й шукати, чому іноді буває так складно дозволити іншим бути тими, ким вони хочуть?


 Тема: Методика роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

Автор: Гончар Антоніна 

Про матеріал: Робота з дітьми з ООП передбачає особливий підхід до організації взаємодії. Так, ми маємо навчитися правильно висловлюватися, не ображаючи осіб з інвалідністю, розуміти принципи адаптації навчального матеріалу тощо. Про все це ви дізнаєтеся з цієї розробки, а також отримаєте чудову пам'ятку для вчителя, який працює в інклюзивному класі.


 Тема: Методичні рекомендації для логопедів: формування мовленнєвої активності у дітей з порушенням інтелектуального розвитку та слуховими розладами

Автор: Новікова Оксана 

Про матеріал: В основі корекційної роботи з формування мовленнєвої активності у дітей з порушенням інтелектуального розвитку з кохлеарними імплантами лежить вибір найбільш ефективних методів і прийомів логопедичного впливу. Кожне заняття має тривати 25-30 хвилин. Для кожної дитини має складатись індивідуальний перспективний план логопедичної роботи з формування мовленнєвої активності.


 Тема: Методичні рекомендації для вчителів початкової школи: «Поради для вчителів початкової школи, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами»

Автор: Петрук Олена 

Про матеріал: У методичних рекомендаціях запропоновані поради вчителям закладів загальної середньої осввіти, які навчають дітей з порушеннями інтелекту (з легкою розумовою відсталістю).


 Тема: Авторська робота на тему: «Роль асистента вчителя в інклюзивному класі»

Автор: Ісаєнко Галина

Про матеріал: У пропонованому авторському проєкті ви знайдете корисну інформацію про завдання, роль та функції асистента вчителя під час проведення уроків. Також ви дізнаєтеся про особливості співпраці асистента вчителя безпосередньо з педагогом та батьками учнів з ООП, розберетеся з нюансами участі асистента вчителя в команді супроводу дитини з особливими освітніми потребам.


Тема: Презентація «Переваги інклюзії в освіті для різних учасників освітнього процесу»

Автор: Гусєва Вікторія 

Про матеріал: Одним із головних завдань інклюзії є відгук на широкий спектр освітніх потреб у шкільному середовищі та поза його межами. З цієї презентації ви дізнаєтеся про переваги впровадження інклюзивної освіти для всіх учасників освітнього процесу: і для дітей з ООП, і для дітей з типовим розвитком, і для педагогічного персоналу, і для батьків школярів, і для суспільства в цілому. 


 Тема: Дефектологічний аспект для дітей з ООП молодшої школи

Автор: Грабова Руслана 

Про матеріал: Шаблон-бланк дефектологічного аспекту для дітей з ООП,молодша школа. Включає в себе опис психічних процесів, стан експресивного і імпресивного мовлення, навчаність, працездатність, навички з читання і письма.


 Тема: Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі

Автор: Загинайло Світлана 

Про матеріал: Із якими проблемами доводиться зіштовхуватися дітям з ООП, як сприймає їх суспільство та дитячий колектив? Яким має бути інклюзивне навчання та як навчаються діти з ООП? Відповіді на ці запитання ви дізнаєтеся з пропонованої розробки. Також тут ви знайдете інформацію про роль сім'ї в соціалізації дитини, проблеми соціалізації дітей з ООП, про корекційно-розвиткові заняття для дітей з ООП.


Тема: Методична розробка з розвитку мовлення для учнів 6-9 класів з ураженою слуховою функцією

Автор: Перегуда Світлана

Про матеріал: Одним із засобів якісного навчання мовленню учнів з ураженою слуховою функцією є робота над текстом на уроках із розвитку мовлення. Такий вид роботи сприяє розвитку абстрактного і логічного мислення через загальне усвідомлення та сприйняття змісту, накопиченню активного словника, закріпленню граматичних навичок та отриманню нової інформації про навколишній світ. Представлена методична розробка пройшла апробацію з учнями 6-9 класів. Тексти можуть бути адаптовані за рівнем складності для певних груп учнів. 


 Тема: Спільний план роботи асистента та вчителя з батьками дитини з ООП

Автор: Семенець Анастасія 

Про матеріал: У документі представлено орієнтовний спільний план роботи вчителя та асистента вчителя в інклюзивному класі з батьками дітей з особливими освітніми потребами на навчальний рік.


 Тема: Артикуляційна гімнастика

Автор: Гранківська Анастасія

Про матеріал: Мета артикуляційної гімнастики – розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, відпрацювання правильних, повноцінних рухів артикуляційних органів необхідних для правильної вимови звуків.


 Тема: Дислексія у молодших школярів

Автор: Лаврик Марина

Про матеріал: У пропонованій презентації описано причини виникнення дислексії та дисграфії у молодших школярів, запропоновані вправи, які стануть у пригоді вчителям. 


 Тема: Аутизм. Поради для батьків

Автор: Гранківська Анастасія

Про матеріал: Аутизм – це розлад, який виникає внаслідок порушення розвитку мозку і характеризується відхиленнями в соціальній взаємодії та спілкуванні, а також стереотипністю у поведінці та інтересах. Із пропонованої розробки ви дізнаєтеся більше про аутизм та отримаєте поради, які зможете передати батькам учнів із розладами аутичного спектру. 


 Тема: Особливості роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями (для практичних психологів)

Автор: Холоша Ольга

Про матеріал: Саме психологічний розвиток забезпечує формування вмінь спілкуватися, цілеспрямованих дій, активності та інших якостей, які визначають можливості до адекватного існування дитини в навколишньому середовищі. Дитина з ЗПР не має достатньо розвинених здібностей до контролю та самоконтролю власною поведінкою, що є наслідком порушення взаємозв’язку між пізнавальними та емоційними процесами або мисленням та емоціями.


 Тема: Презентація «Дизартрія»

Автор: Гнатюк Анастасія 

Про матеріал: Із пропонованої презентації ви дізнаєтеся більше про дизартрію (порушення вимовної сторони мовлення) та її причини. Також – отримаєте класифікацію порушень, що стане у пригоді в роботі з учнями з дизартрією, та дізнаєтеся про оосбливості розвивально-корекційної роботи з дітьми.


 Тема: На допомогу вчителям, які навчають дітей з ООП

Автор: Приймак Лариса 

Про матеріал: Пропонована розробка стане у пригоді вчителям, які навчають дітей з особливими освітніми потребами у 2 класах. Ці бланки допоможуть вчителям провести та оформити моніторинг динаміки розвитку мовленнєвої, когнітивної, соціальної, емоційно-вольової, фізичної сфер дітей з особливими освітніми потребами.


 Тема: Навчально-методичний посібник «Позакласні заняття із розвитку мовлення для дітей з особвливими освітніми потребами»

Автор: Козак Олена

Про матеріал: У посібнику вміщено примірні розробки основних структурних моментів занять. Пропонований навчально-методичний посібник може бути використаний для проведення позакласних занять з розвитку мовлення з учнями 5 класу. 

Бажаєте отримати більше практичних порад щодо ефективної організації інклюзивного навчання від досвідчених вчителів-практиків? Перегляньте Всеукраїнську інтернет-конфренцію «Інклюзивна освіта: підходи та практики»!

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter