Добірка корисних розробок, присвячених мотивації.

Чи можливо працювати та навчатися без мотивації? Так. Але наскільки продуктивно, ефективно та натхненно? А що буде з навчальними досягненнями учнів, якщо вони будуть недостатньо мотивованими? Певно, шо результат буде не ідеальним. Саме тому мотивація навчальної та педагогічної діяльності є однією з найобговорюваніших тем в освітянській спільноті. Де ж шукати мотивацію та чи існує цей рідкісний звір взагалі? Ми впевнені, що так!

Ця добірка покликана продемонструвати цікаві та корисні розробки педагогів-практиків, які вміють мотивувати учнів, себе та колег, і готові поділитися досвідом! Надихайтеся та знаходьте власні способи мотивації учнів!


Тема: Презентація «Мотивація навчання на уроках суспільних дисциплін»
Автор: Кабацкова Алла
Про матеріал: У пропонованій розробці надано методичні рекомендації з мотивації навчання учнів на уроках суспільних дисциплін як елементу підвищенню ефективності навчально-виховного процесу.


Тема: Тема доповіді: «Методи і прийоми розвитку мотиваційної сфери учнів»
Автор: Вальчевський Василь Миколайович
Про матеріал: Мотивація до навчання – одна із головніших умов реалізації навчально – виховного процесу. Вона не тільки сприяє розвитку інтелекту, але є рушійною силою вдосконалення особистості в цілому. Формування мотивації у учнів до навчально-пізнавальній діяльності є однією з головних проблем сучасної школи, і саме їй присвячена ця розробка. 


Тема: Мотивація – ключ до розвитку пізнавальних інтересів учнів
Автор: ІОЦ Артек
Про матеріал: Запалити в учнів бажання вчитися – основне завдання кожного творчого вчителя. І зробити це доцільно на етапі мотивації навчальної діяльності. Пропонований матеріал рекомендовано для вчителів біології.


Тема: Мотивація на уроках біології, формування і розвиток пізнавально активності школярів на уроках біології
Автор: Осташевська Марина Сергiiвна
Про матеріал: Пропонована розробка розкриває значення мотивації на уроках біології. У матеріалі наведені поради щодо формування в сучасних учнів стійкого інтересу до навчання та приклади мотивацій на уроках біології.


Тема: Презентація «Роль мотиваціі як засіб підвищення якості знань учнів».
Автор: Забуга Світлана Миколаївна
Про матеріал: Що ж таке мотив? Мотив (від латинського moveo – штовхаю, рухаю) – спонукальна причина дій, вчинків людини (те, що штовхає до дії). У навчанні – це спонукання діяльності учнів. Ступінь навчальної активності школяра є наслідком сильної або слабкої мотивації навчання (мотивація – це система мотивів). Можна сказати, що мотиви навчання – це активізуючи сила, одна з основних умов навчальної діяльності. Отже, поговоримо!


Тема: Творча робота «Мотивація на уроках художньої культури»
Автор: Бут Ганна Вікторівна
Про матеріал: Мотивація і художня культура – як зацікавити учнів під час вивчення цього предмету? Адже саме у мотивації учнів полягає головна мета вчителя. 


Тема: Прийоми мотивації на уроках зарубіжної літератури
Автор: Ященко Лариса Дмитрівна
Про матеріал: Додаткові матеріали до уроків під час етапу «Мотивації» для різних вікових категорій (5-11 класи) стануть у пригоді вчителям. У роботі представлені різноманітні форми мотивування, адже правильна мотивація до уроку надасть змогу учням працювати та вчитися із задоволенням.


Тема: Виступ на засіданні ШМО «Причини низької успішності. Слабка мотивація»
Автор: Мендусь Тетяна Петрівна
Про матеріал: У пропонованому матеріалі окреслені поняття мотивації і її різновидів, мотиву, успіху, демотивації та її причин, особливості роботи мозку дитини, теорії формування мотивації та їх практичне втілення, думки нейропсихологів щодо успішності учнів. Матеріал доповнюється змістовною презентацією


Тема: «Формування мотивації у дітей до зміцнення здоров’я у практичній діяльності педагогів»
Автор: Ховякова Наталія Іванівна
Про матеріал: У доповіді презентовані тези, покликані мотивувати дітей на зміцнення власного здоров'я, а також наведені рекомендації для педагогів.


Тема: Проблеми формування мотивації навчальної діяльності учнів
Автор: Валентина Шостак
Про матеріал: У пропонованій розробці розглядаються види мотивації учнів та засоби, які може використати вчитель. Подані рекомендації, які допоможуть мотивувати учнів до навчання.


Тема: Формування мотивації навчальної діяльності молодших школярів
Автор: Гречковська Лариса Петрівна
Про матеріал: Мотивація навчальної діяльності – один із засобів спонукання учнів до продуктивної пізнавальної діяльності активного засвоєння змісту освіти, яка залежить від рівня сформованості мотивації, учіння школярів. Оскільки особистісно зорієнтоване навчання спирається на положення, що тільки особистісно значущі поняття засвоюються учнем, проблема формування мотивації учіння дуже актуальна.


Тема: Доповідь «Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках української мови»
Автор: Вітрук Ганна Володимирівна
Про матеріал: Умовою успішного навчання дітей є мотивація їхньої навчально-пізнавальної діяльності, яка спо­нукає школярів виявляти розумову активність, робить процес навчання глибшим, усвідомленим, привабливим. Мотив навчально-пізнавальної діяльності – це потреба учня досягти високого результату в навчанні. Ця потреба викликає певне переживання, інтерес тому необхідно, щоб зміст і мета навчання набули для учня особистісного сенсу, викликали позитивні переживання і прагнення ефективних дій.


Тема: Тренінгова вправа «Мотивація самостійного творчого пошуку»
Автор: Замелюк Марія
Про матеріал: Мета розробки – допомогти створити психолого-педагогічні умови для розвитку мотивації – показника розвитку мотивації майбутнього вихователя до казкотворчості. Необхідний час: у залежності від педагогічної ситуації.


Тема: Урок з батьками на тему «Як змотивувати свою дитину до навчання»
Автор: Hladkova Elizaveta
Про матеріал: Дана розробка виховного заходу на сьогоднішній день актуальну тему, як «Мотивація». В ній розкриваються причини незмотивованих дітей та шляхи самої мотивації.


Тема: Мотивація як педагогічна умова формування навичок самоорганізації навчальної діяльності 
Автор: Пихтелькова Олена Миколаївна
Про матеріал: Стаття присвячена аналізу теоретико-методологічних аспектів поняття мотивації, вивчаються особливості мотивації як педагогічної умови формування навичок самоорганізації навчальної діяльності. Визначено зміст вищезазначеної дефініції та її вплив на самоорганізацію навчальної діяльності.


Тема: Традиційна українська школа та мотивація
Автор: Олійник Андрій Вікторович
Про матеріал: Успіх будь-якої діяльності залежить не лише від здібностей і знань учня, а й від мотивації, тобто від прагнень самостверджуватися, досягати високих результатів. Адже чим вищий рівень мотивації чим більше чинників спонукають дитину до діяльності, тим більших результатів вона може досягти.


Тема: Формування позитивної мотивації до навчальної діяльності на уроках математики в умовах особистісно зорієнтованого навчання
Автор: Кабанцева Наталія Дмитрівна
Про матеріал: Як мотивувати учнів протягом тривалого часу вивчати певний предмет? Мотивація учнів до навчання є надзвичайно актуальною в наш час, але як їх мотивувати? Саме цьому питанню і присвячена пропонована презентація.


Тема: Буклет «Мотивація до навчання»
Автор: Ангелова Валентина Володимирівна
Про матеріал: Щоб прослідкувати формування людських потреб, скористаємося пірамідою потреб психолога Маслоу. За допомогою неї можна зрозуміти, скільки часу потрібно людині, щоб пройти шлях від простих потреб до правдивого бажання вчитися.


Тема: Практичні поради: «Дитяча мотивація. Неправильні способи мотивації та шляхи їх подолання»
Автор: Дишко Катерина Сергіївна
Про матеріал: У викладеному матеріалі наведені практичні поради для формування мотивації дитини до навчання. Неправильні способи мотивації, якими батьки, педагоги можуть користуватися не задумуючись та як правильно вчинити в тій чи іншій ситуації.


Тема: Мотиваційний плакат для класу
Автор: Величко Анастасія Василівна
Про матеріал: Цей плакат дає розуміння дитині поняття мотивації. Розрахований на учнів 5-11 класів, проте може бути адаптований і для учнів початкової школи. 


Мотивація – важлива складова нашого життя та чинник нашого розвитку. Діліться своїми порадами щодо мотивації навчальної та педагогічної діяльності!

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter