Онлайн-тести з геометрії 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Скільки координат має точка, яка задана у просторі?
Приклад запитання: Скільки координат має точка, яка задана у просторі?
Приклад запитання: Знайти скалярний добуток векторів a(-2;1;3) і в(1;4;2)
Приклад запитання: Дано куб АВСДА1В1С1Д1. Укажіть площину, паралельну прямій С1Д1.
Приклад запитання: Знайдіть суму векторів х̅ (2; 4; - 6) і у̅  ( -5; 3; 2).
Приклад запитання: Задано точки A(1; 2; 3), B(0; 1; 2), C(1; 2; 0), D(1; 0; 2). Яка із цих точок лежить у площині XOZ?.
Приклад запитання:  Якій із координатних осей належить точка А(0; -2; 0)?
Приклад запитання: Знайти скалярний добуток векторів a(-2;1;3) і в(1;4;2)
Приклад запитання: Знайдіть координати вектора ̅МК , якщо М(10;-4;2), К(16;2;-5)
Приклад запитання: Знайдіть скалярний добуток векторів  х̅ = (2; 3; - 3) і у̅ = ( -8; 2; 4).
Приклад запитання: Яка точка належить осі аплікат прямокутної системи координат
Геометрія, 10 клас
Створено 27 березня
Приклад запитання: Знайти скалярний добуток векторів α (2; 3;4) і b(0;1;5)
Приклад запитання: Дано куб АВСDА1В1С1D1. Визначити кут між прямими ВВ1 і СD.
Геометрія, 10 клас
Створено 26 березня
Приклад запитання: Площа ортогональної проекції многокутника дорівнює 60 см² і утворює з площиною многокутника кут 60⁰. Знайти площу многокутника (у см²)
Приклад запитання: Які з наведених тверджень є правильними?І. Якщо пряма, що проходить через основу похилої, перпендикулярна до похилої, то вона перпендикулярна і до її проекції.ІІ. Якщо пряма, що проходить через основу похилої, перпендикулярна до проекції похилої, то вона перпендикулярна і до похилої.ІІІ. Якщо пряма, яка проходить через основу похилої, перпендикулярна до проекції похилої, то вона паралельна до самої похилої.
Приклад запитання: Проектування називається ортогональним, якщо
Приклад запитання: Пряма МА перпендикулярна до площини прямокутника АВСD. Виберіть прямі, які є перпендикулярними до прямої МА.
Приклад запитання: Якщо А(4;5;3) і В(2;8;7), то координати вектора АВ...
Приклад запитання: Знайдіть суму векторів АС та СD
Геометрія, 10 клас
Створено 25 березня
Приклад запитання: Знайдіть рівняння кола, яке отримаємо при центральній симетрії відносно початку координат, кола, заданого рівнянням (х - 2)2+ (у +3)2 =16.
Приклад запитання: Знайдіть скалярний добуток векторів  х̅ = (2; 3; - 3) і у̅ = ( -8; 2; 4).
Приклад запитання: Пряма МА перпендикулярна до площини прямокутника АВСD. Виберіть прямі, які є перпендикулярними до прямої МА.
Приклад запитання: Кут між двома паралельними площинами дорівнює ..
Приклад запитання: Знайти скалярний добуток векторів a i b, якщо a(1; -3; 8), b(4; -2; -6)
Приклад запитання: Знайдіть координати вектора с(x,y,z) , який дорівнює сумі векторів а(4; 4;2) і в(1;-3;-3).
Приклад запитання: Знайдіть координати вектора ̅МК , якщо М(10;-4;2), К(16;2;-5)
Приклад запитання: Вісь OZ називається ...
Приклад запитання: Знайти скалярний добуток векторів a i b, якщо a(1; -3; 8), b(4; -2; -6)
Приклад запитання: Паралельною проекцією прямої може бути  ...
Приклад запитання: Продовжити речення. Переміщення (рух) - це.....