25 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити вивчення математики цікавим і веселим

Онлайн-тести з геометрії 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Геометрія, 10 клас
Створено 15 травня
Приклад запитання: Скільки площин можна провести через 3 точки, що не лежать на одній прямій?
Приклад запитання: Пряма а перпендикулярна до площини α і паралельна площині β. Яке взаємне розміщення площин α і β?
Приклад запитання: На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1. Які з наведених прямих паралельні площині (А1В1С1D1) ?
Геометрія, 10 клас
Створено 15 травня
Приклад запитання: Знайдіть скалярний добуток векторів ā(-3;-4;1), ē(7;4;-3)
Приклад запитання: Знайдіть скалярний добуток векторів ā(-3;-4;1), ē(7;4;-3)
Приклад запитання: На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1. Які з наведених прямих паралельні площині (А1В1D1) ?
Приклад запитання: Яка з точок симетрична точці А(1;2;3) відносно початку координат
Приклад запитання: Точки А(-2;4;-6) і В(2;-10;10)симетричні відносно точки С.Знайдіть координати точки.
Приклад запитання: На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1. Яка з наведених прямих паралельна площині (А1В1D1) ?
Приклад запитання: Точки А(-2;4;-6) і В(2;-10;10)симетричні відносно точки С.Знайдіть координати точки.
Приклад запитання: Скільки різних площин можна провести через три точки, що не лежать на одній прямій?
Геометрія, 10 клас
Створено 15 травня
Приклад запитання: Знайдіть скалярний добуток векторів ā(-3;-4;1), ē(7;4;-3)
Приклад запитання: Знайти координати середини відрізка АВ, якщо: А(6; -1; -3), В(4; 5;1)
Геометрія, 10 клас
Створено 15 травня
Приклад запитання: Знайдіть скалярний добуток векторів ā(-8;2;-5), ē(3;-1;-2)
Приклад запитання: Однією з основних фігур у просторі є:
Приклад запитання: Яка фігура не може бути паралельною проекцією ромба?
Приклад запитання: Точка М лежить поза площиною квадрата АВСД. Яке взаємне розміщення прямих МВ  і АС?
Геометрія, 10 клас
Копія з тесту: Вектори в просторі
Приклад запитання: При яких значеннях х вектори ̅а̅ (х; -2;1) і b̅ (х;3х;8) перпендикулярні?
Геометрія, 10 клас
Створено 15 травня
Приклад запитання: На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1. Яка з наведених прямих паралельна площині (А1В1D1) ?
Геометрія, 10 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: Знайдіть довжину вектора ВС, якщо В(5;-1;-5) і С(7;0;-3).
Приклад запитання: Cкільки прямих проходить через дану точку простору перпендикулярно до даної площини?
Геометрія, 10 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: Точка А віддалена від площини α на 8 см. Із цієї точки до площини α проведено похилу АВ завдовжки 10 см. Знайдіть довжину проекції похилої АВ на площину α.
Геометрія, 10 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: Знайдіть координати середини відрізка AB, якщо A( -7; 12) , B(-3;-6).
Приклад запитання: На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1. Яка з наведених прямих паралельна площині (А1В1D1) ?
Приклад запитання: Точки А(-2;4;-6) і В(2;-10;10)симетричні відносно точки С.Знайдіть координати точки.
Приклад запитання: Відрізок АВ не перетинає площину α, С - його середина. Точка А знаходиться на відстані 10 см від площини α, а точка С - на відстані 6 см від площини α. На якій відстані від площини α знаходиться точка В?
Геометрія, 10 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: При яких значеннях х вектори ̅а̅ (х; -2;1) і b̅ (х;3х;8) перпендикулярні?
Приклад запитання: Яка фігура не може бути паралельною проекцією ромба?
Приклад запитання: Найдите координаты вектора А̅В, если А(2; 7; -3), В(-2; 0; 1)
Геометрія, 10 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: Знайдіть довжину вектора АВ, якщо А(4;-1;2) і В(5;1;0).