12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Онлайн-тести з геометрії 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Знайдіть координати вектора ̅МК , якщо М(10;-4;2), К(16;2;-5)
Геометрія, 10 клас
Створено 13 травня
Приклад запитання: 1. Площина α паралельна прямій а, пряма а перпендикулярна до площини β. Яке взаємне розташування площин α і β?
Приклад запитання: Через три точки проведено дві різні площини. Як разташовані і точки?
Приклад запитання: Відрізок АВ не перетинає площину α, С - його середина. Точка А знаходиться на відстані 10 см від площини α, а точка С - на відстані 6 см від площини α. На якій відстані від площини α знаходиться точка В?
Приклад запитання: Як розміщені площина α і пряма с, яка паралельна прямій a, якщо площина α  перпендикулярна до прямої a?
Приклад запитання: Знайдіть радіус сфери, заданої рівнянням (х - 3)2 +у2 + (z + 4)2 = 32.
Приклад запитання: Користуючись рисунком куба з ребром 1, знайти координати вектора В̅А̅1
Приклад запитання: Площини квадратів ABCD і AB1C1D зі сторонами 5 см перпендикулярні. Знайти відстань від точки В до прямої В1С1.
Геометрія, 10 клас
Створено 12 травня
Приклад запитання: Якій із координатних осей належить точка А(0;-2;0)?
Приклад запитання: Скільки площин проходить через дану точку простору перпендикулярно до даної прямої?
Геометрія, 10 клас
Створено 12 травня
Приклад запитання: Скільки різних площин можна провести через довільні три точки?
Геометрія, 10 клас
Створено 12 травня
Приклад запитання: Знайти довжину вектора А̅В , якщо А(4;-2;5) і В(2;-1;3)
Геометрія, 10 клас
Створено 12 травня
Приклад запитання: Дві прямі називаються паралельними, якщо вони…
Приклад запитання: Якщо дві точки прямої належать площині, то:
Геометрія, 10 клас
Створено 12 травня
Приклад запитання:  Якщо площини α і β перпендикулярні і до площини α проведена перпендикулярна пряма, що має спільну точку з площиною β, то як розташована ця пряма по відношенню до площини β?       
Геометрія, 10 клас
Створено 12 травня
Приклад запитання: Яка з запропонованих точок належить осі у ?
Геометрія, 10 клас
Створено 12 травня
Приклад запитання: Однією з основних фігур у просторі є:
Геометрія, 10 клас
Копія з тесту: Вектори у просторі
Приклад запитання: 1. Знайдіть координати вектора А̅В, якщо А(-2; 4; -5), В(-1; -3; -4).
Геометрія, 10 клас
Створено 12 травня
Приклад запитання: Дві прямі називаються паралельними, якщо вони…
Геометрія, 10 клас
Створено 12 травня
Приклад запитання: Скільки площин у просторі можна провести через дві точки?.
Приклад запитання: У просторі задано пряму m і точку А, яка не належить m. Які з наведених тверджень є правильними?I Через точку А і пряму m можна провести лише одну площину.II Через точку А можна провести лише одну площину, паралельну прямій m.III Через точку А можна провести лише одну площину, перпендикулярну до прямої m.
Приклад запитання: Скільки всього різних площин можна провести через три точки, якщо вони лежать на одній прямій?
Приклад запитання: Точки А, В, С, D не лежать в одній площині. Виберіть пряму, яка не лежить у площині АDC.
Геометрія, 10 клас
Створено 12 травня
Приклад запитання: Найдите координаты вектора А̅В, если А(2; 7; -3), В(-2; 0; 1)
Приклад запитання: Скільки прямих, паралельних до даної площини, можна провести через задану точку?
Приклад запитання: Виберіть відповідь
Геометрія, 10 клас
Створено 12 травня
Приклад запитання: 1. Знайдіть координати вектора А̅В, якщо А(-2; 4; -5), В(-1; -3; -4).
Геометрія, 10 клас
Створено 12 травня
Приклад запитання: Якщо А(3; -5; 2), В(-2;5; - 3), то середина відрізка АВ належить
Геометрія, 10 клас
Створено 12 травня
Приклад запитання: ABCDEF - правильний шестикутник, де точка O - точка перетину його діагоналей. Яка з рівностей правильна?
Приклад запитання: Знайдіть скалярний добуток векторів а (3; -1; 1) і b (0; 4; 7)