Онлайн-тести з геометрії 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Назвіть перпендикулярні площини
Геометрія, 10 клас
Створено 8 лютого
Приклад запитання: Який кут є зображенням прямого кута трикутника МСК?
Приклад запитання: Якщо відрізок АО - перпендикуляр до площини α, АВ – похила, то…
Приклад запитання: Вставте пропущені слова так, щоб твердження було правильним:Якщо одна з двох паралельних прямих перпендикулярна до площини, то друга пряма ... до цієї площини
Приклад запитання: Один із двогранних кутів при перетині двох площин дорівнює 78° . Чому дорівнює кут між цими площинами?
Геометрія, 10 клас
Копія з тесту: Кут між площинами
Приклад запитання: Кут між двома площинами дорівнює φ. Укажіть можливе значення φ.
Приклад запитання: Якщо відрізок АО - перпендикуляр до площини α, АВ – похила, то…
Геометрія, 10 клас
Копія з тесту: Кути в просторі
Приклад запитання: Дано куб АВCDA1B1C1D1. Знайти градусну міру кута, гранями якого є площина ABCD і площина AСC1A1
Приклад запитання: Пряма b не має спільних точок з площиною α. Які з наведених тверджень є правильними?I. Через пряму b можна провести лише одну площину, перпендикулярну доплощини α.II. Через пряму b можна провести лише одну площину, паралельну площині α.III. У площині α можна провести лише одну пряму, паралельну прямій b. 
Геометрія, 10 клас
Копія з тесту: Кути в просторі
Приклад запитання: Дано куб ABCDA1B1C1D1. Знайти кут між прямими а і b.
Геометрія, 10 клас
Створено 6 лютого
Приклад запитання: Якщо відрізок АО - перпендикуляр до площини α, АВ – похила, то…
Приклад запитання: Дано прямокутний паралелепіпед АВСDА1В1С1D1 (див. рис.). Яка пряма паралельна прямій А1В1 ?
Приклад запитання: Якщо пряма перпендикулярна до площини, то кут між нею і площиною дорівнює
Приклад запитання: α ‖ β. Яким є взаємне розміщення прямих а і b?
Приклад запитання: Дано вектор а. Виберіть на рисунку вектор 2а.
Приклад запитання: Якщо пряма перпендикулярна до площини, то кут між нею і площиною дорівнює
Приклад запитання: Дано трикутник АВС (кут С = 900), до площини трикутника проведено перпендикуляр AS. Укажіть відстань від точки S до прямої ВС
Приклад запитання: Лінійний кут двогранного кута дорівнює третині розгорнутого кута. Чому дорівнює двогранний кут?
Приклад запитання: Дві прямі,які перетинаються під прямим кутом, називаються:
Приклад запитання: Лінійний кут двогранного кута дорівнює третині розгорнутого кута. Чому дорівнює двогранний кут?
Геометрія, 10 клас
Створено 4 лютого
Приклад запитання: Точка A лежить поза площиною a. Скільки можна провести через точку A прямих, перпендикулярних до площини a?
Приклад запитання: Лінійний кут двогранного кута дорівнює третині розгорнутого кута. Чому дорівнює двогранний кут?
Приклад запитання: Кут між двома паралельними площинами дорівнює ..
Приклад запитання: На рисунку зображено куб АВСDА1В1С1D1. Укажіть кут між прямою АС1 і площиною АВВ1 
Приклад запитання: Якій із координатних осей належить точка А (2; -2;0) ?
Приклад запитання: Які з наведених тверджень є правильними?І. Якщо пряма, що проходить через основу похилої, перпендикулярна до похилої, то вона перпендикулярна і до її проекції.ІІ. Якщо пряма, що проходить через основу похилої, перпендикулярна до проекції похилої, то вона перпендикулярна і до похилої.ІІІ. Якщо пряма, яка проходить через основу похилої, перпендикулярна до проекції похилої, то вона паралельна до самої похилої.
Приклад запитання: Укажіть точку, яка належить осі Оz?
Приклад запитання: Лінійний кут двогранного кута дорівнює третині розгорнутого кута. Чому дорівнює двогранний кут?
Приклад запитання: Через три точки проведено дві різні площини. Як разташовані ці точки?