Онлайн-тести з геометрії 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: а малюнку зображено куб ABCDA1B1C1D1. Які з перелічених векторів дорівнює вектору AA1?
Приклад запитання: Знайти скалярний добуток векторів a i b, якщо a(1; -3; 8), b(4; -2; -6)
Приклад запитання: На малюнку зображено куб. Яким є взаємне розміщення прямих АВ і АВ1 ?
Приклад запитання: Яка з точок належить осі ординат?Яка з точок належить координатній площині уz?А (0; -2: 3)В (1; 0; 4)С (0; 5; 0)D (0; 0; -2)
Приклад запитання: Яка точка належить осі аплікат ОZ прямокутної системи координат
Приклад запитання: Модуль вектора ̅m дорівнює 4. Чому дорівнює модуль вектора ̅n, якщо ̅n=3 ̅m?
Приклад запитання: а малюнку зображено куб ABCDA1B1C1D1. Які з перелічених векторів дорівнює вектору AA1?
Приклад запитання: Знайдіть координати вектора ̅МК , якщо М(10;-4;2), К(16;2;-5)
Приклад запитання: 1 рівень(1 бал)Запиши номер завдання на аркуш та обери відповідь, яка вірна на твою думкуВказати відстань між площинами АВС і А1В1С1
Приклад запитання: Яка точка належить осі аплікат ОZ прямокутної системи координат
Приклад запитання: Дано відрізок з кінцями в точках M(−2; 8; --10) і N(−4; 6; 2). Знайдіть координати середини відрізка MN.
Геометрія, 10 клас
Створено 5 квітня
Приклад запитання: Дано точки: А(0; -2; 19), В(3; -3; 0), С(0; 0; 5), D(-2; 3; 1), E(3; 0; 0), F(0; -20; 0). Які з них не лежать на координатних осях? 
Приклад запитання:  Дано вектор a̅(0;10;-5). Знайдіть координати вектора 4a̅ .
Геометрія, 10 клас
Копія з тесту: Кут між площинами
Приклад запитання: Кут між двома площинами дорівнює φ. Укажіть можливе значення φ.
Приклад запитання: Назвіть перпендикулярні площини
Приклад запитання: Кут між площинами дорівнює α. Укажіть можливе значення α.
Приклад запитання: Дано куб АВСDА1В1С1D1. Визначитикут між прямими: а) ВВ1 і СDб) ВВ1 і СD1
Приклад запитання: якщо М(10;-4;2), К(16;2;-5). Знайдіть координати вектора ̅МК
Приклад запитання: Знайдіть координати вектора ̅МК , якщо М(10;-4;2), К(16;2;-5)
Приклад запитання: Пряма МА перпендикулярна до площини прямокутника АВСD. Виберіть прямі, які є перпендикулярними до прямої МА.
Приклад запитання: а малюнку зображено куб ABCDA1B1C1D1. Які з перелічених векторів дорівнює вектору AA1?
Приклад запитання: Яка точка належить осі аплікат прямокутної системи координат
Приклад запитання: Продовжити речення. Переміщення (рух) - це.....
Приклад запитання: Знайти скалярний добуток векторів a i b, якщо a(1; -3; 8), b(4; -2; -6)
Приклад запитання: Скільки координат має точка, яка задана у просторі?
Приклад запитання: Знайдіть координати вектора ̅МК , якщо М(10;-4;2), К(16;2;-5)
Приклад запитання: Який із запропонованих векторів співнапрямлений з вектором А̅А1?
Приклад запитання: Знайти скалярний добуток векторів a(-2;1;3) і в(1;4;2)
Приклад запитання: Знайдіть суму векторів АС та СD
Геометрія, 10 клас
Створено 2 квітня
Приклад запитання: Яка з точок лежить на осі OX?