12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Онлайн-тести з геометрії 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Скільки площин можна провести через пряму і точку, що не лежить на даній прямій?
Приклад запитання: Відомо, що а ∥ b, b ∥ c. Яке взаємне розміщення прямих а і с?
Приклад запитання: Пряма 
Приклад запитання: Відстанню між паралельними площинами називається
Геометрія, 10 клас
Створено 31 травня
Приклад запитання: Дано точки А(-2;1;3), В(3;-2;-1) і С(-3;4;2). Знайти координати вектора АС
Геометрія, 10 клас
Створено 31 травня
Приклад запитання: Дано мимобіжні прямі a i b. Скільки існує площин, які проходять через пряму a i паралельні прямій b?
Приклад запитання: Знайдіть координати точки M, симетричної точці K (9; - 5;1) відносно точки P (1; - 6; 3).
Приклад запитання: Шість точок не лежать в одній площині.Яке найбільше число цих точок може лежати на одній прямій?
Геометрія, 10 клас
Створено 27 травня
Приклад запитання: У коло, діаметр якого 4 см, вписано чотирикутник АВСD. Знайдіть діагональ АС цього чотирикутника,якщо кут АВС = 60°.
Приклад запитання: Через які фігури в просторі неможливо провести площину?
Приклад запитання: На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1. Яка з наведених прямих паралельна площині (А1В1D1) ?
Геометрія, 10 клас
Створено 26 травня
Приклад запитання: Дано: f(x)=x3-3. Знайти:f(0) i f(-1).
Приклад запитання: 1.Скільки площин можна провести через три точки А,В,С , якщо АВ=АС=ВС=2 см?
Приклад запитання: Скільки площин можна провести через пряму і точку, що не лежить на даній прямій?
Приклад запитання: Назвіть пряму , яка паралельна площині (А1В1С1)
Геометрія, 10 клас
Створено 26 травня
Приклад запитання: Яка з точок А(2;-1;0), В(0;3;-5); С(-4;0;0); Д(5;0;-1) належить площині уz ?
Геометрія, 10 клас
Створено 26 травня
Приклад запитання: У трикутнику АВС Ав=ВС=АС=5 см. ЗнайдітьSABC.
Приклад запитання: На малюнку зображено куб. Яким є взаємне розміщення прямих АВ і АВ1 ?
Приклад запитання: Дві прямі називаються паралельними, якщо вони…
Геометрія, 10 клас
Створено 25 травня
Приклад запитання: Пряма а паралельна площині ß, а пряма в належить площині ß, але не паралельна прямій а. Як розміщені прямі а і в?
Геометрія, 10 клас
Створено 25 травня
Приклад запитання: Пряма а належить площині α, а пряма в перетинає площину α в точці, що не належить прямій а. Як розміщені прямі а і в?
Геометрія, 10 клас
Створено 25 травня
Приклад запитання: Діагоналі ромба паралельні площині α. Як розташовані площина α і площина ромба?
Приклад запитання: Діагоналі ромба паралельні площині α. Як розташовані площина α і площина ромба?
Геометрія, 10 клас
Створено 24 травня
Приклад запитання: Назвіть пряму , яка паралельна площині (А1В1С1)
Геометрія, 10 клас
Створено 24 травня
Приклад запитання: Аа
Геометрія, 10 клас
Створено 23 травня
Приклад запитання: На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1. Яка з наведених прямих паралельна площині (А1В1D1) ?
Геометрія, 10 клас
Створено 23 травня
Приклад запитання: На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1. Яка з наведених прямих паралельна площині (А1В1D1) ?
Приклад запитання: Якщо дві точки прямої належать площині, то:
Приклад запитання: Виберіть правильне твердження:
Геометрія, 10 клас
Створено 23 травня
Приклад запитання: Виберіть правильне твердження: