Онлайн-тести з геометрії 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Геометрія, 10 клас
Копія з тесту: Відстані в просторі
Приклад запитання: Відстань від точки до площини це
Приклад запитання: Відстань від точки до площини це
Приклад запитання: Через точку перетину діагоналей квадрата АВСД проведено перпендикуляр SO до площини квадрата і OF⊥СД. Яка з вказаних прямих перпендикулярна до прямої СД?
Приклад запитання: Яка точка належить осі аплікат прямокутної системи координат
Приклад запитання: Укажіть точку, яка належить осі Оz?
Приклад запитання: Знайдіть суму векторів АС та СD
Геометрія, 10 клас
Створено 14 лютого
Приклад запитання: Яка точка належить осі аплікат прямокутної системи координат 
Приклад запитання: Кут між двома паралельними площинами дорівнює ..
Приклад запитання: Скільки лінійних кутів можна побудувати для одного двогранного кута?
Приклад запитання: ̅а(-2;1;2) Знайти довжину вектора а
Приклад запитання: Двогранний кут становить п’яту частину від розгорнутого кута. Чому дорівнює лінійний кут цього двогранного кута?
Приклад запитання: Скільки лінійних кутів можна побудувати для одного двогранного кута?
Приклад запитання: Скалярний добуток перпендикулярних векторів дорівнює …
Приклад запитання: Відстань від точки до площини це
Приклад запитання: Кут між площинами дорівнює α. Укажіть можливе значення α.
Приклад запитання: Двогранний кут дорівнює третині прямого кута. Чому дорівнює лінійний кут цього двогранного кута?
Приклад запитання: Відрізок MB — перпендикуляр до площини рівностороннього трикутника ABC. Знайдіть кут між площинами ABM і CBM
Приклад запитання: Якщо пряма перпендикулярна до площини, то кут між нею і площиною дорівнює
Приклад запитання: Кут між двома паралельними площинами дорівнює ..
Приклад запитання: Двогранний кут дорівнює третині прямого кута. Чому дорівнює лінійний кут цього двогранного кута?
Приклад запитання: Прямі АN та СМ паралельні. Яке взаємне розміщення прямих АС та NМ?
Приклад запитання: Скільки площин проходить через дану точку простору перпендикулярно до даної прямої?
Приклад запитання: Через основу АС рівнобедреного трикутника АВС проведено площину α на відстані 8см від вершини В, АС=24см, АВ=ВС=20см. Знайдіть кут між площиною α і площиною трикутника
Геометрія, 10 клас
Копія з тесту: Кути в просторі
Приклад запитання: Дано куб АВCDA1B1C1D1. Знайти градусну міру кута, гранями якого є площина ABCD і площина AСC1A1
Приклад запитання: В кубі АВСDA1B1C1D1 з'єднали середини сторін сторін AB, CD і С1D1. Визначте вид фігури перерізу.
Геометрія, 10 клас
Створено 10 лютого
Приклад запитання: Двогранний кут становить п’яту частину від розгорнутого кута. Чому дорівнює лінійний кут цього двогранного кута?
Приклад запитання: Вибрати правильне твердження
Приклад запитання: Пряма b не має спільних точок з площиною α. Які з наведених тверджень є правильними?I. Через пряму b можна провести лише одну площину, перпендикулярну доплощини α.II. Через пряму b можна провести лише одну площину, паралельну площині α.III. У площині α можна провести лише одну пряму, паралельну прямій b.