25 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити вивчення математики цікавим і веселим

Онлайн-тести з геометрії 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Геометрія, 10 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: Знайдіть довжину відрізка АВ, якщо А(4;-1;2) і В(5;1;0).
Приклад запитання: Укажіть точку, яка лежить на осі ординат
Приклад запитання: Кут між похилою АС=20см і перпендикуляром АВ, проведених до площини α складає ∠САВ=60о. Знайти значення перпендикуляра АВ?
Приклад запитання: Пряма а перпендикулярна до площини α і паралельна площині β. Яке взаємне розміщення площин α і β?
Приклад запитання: Знайдіть відстань між точками А(2;3;4) і В(1;1;2).
Приклад запитання: Знайди довжину відрізка АВ, якщо А(4;-1;2) і В(5;1;0)
Приклад запитання: Знайди довжину відрізка АВ, якщо А(4;-1;2) і В(5;1;0)
Приклад запитання: Користуючись рисунком куба з ребром 1, знайти координати вектора В̅А̅1
Приклад запитання: Проекцією точки (x;y;z) та площину xy є точка
Приклад запитання: Знайдіть скалярний добуток векторів  х̅  (2; 3; - 3) і у̅  ( -8; 2; 4).
Приклад запитання: 1. На рисунку відрізок АО - це
Приклад запитання: Точка М лежить поза площиною квадрата АВСД. Яке взаємне розміщення прямих МВ  і АС?
Приклад запитання: Яка фігура не може бути паралельною проекцією ромба?
Приклад запитання: Знайдіть скалярний добуток векторів  х̅  (2; 3; - 3) і у̅  ( -8; 2; 4).
Геометрія, 10 клас
Створено 13 травня
Приклад запитання: Дано вектори а̅(2;4;0) і b̅( 4;2;0) . Знайдіть координати вектора 0,5(а̅ − b̅)
Приклад запитання: Точки A, B, С и D не лежат в одной плоскости. Тогда прямые AB и CD…
Геометрія, 10 клас
Створено 13 травня
Приклад запитання: Знайдіть відстань між точками А(2;3;4) і В(1;1;2).
Геометрія, 10 клас
Створено 13 травня
Приклад запитання: Із вершини В рівнобедреного трикутника АВС (АВ=ВС) до його площини проведено перпендикуляр ВМ, точка К середина сторони АС. Чому дорівнює довжина відрізка МК, якщо МС=20см, кут СМК=60°
Приклад запитання: Із точки А до площини проведено перпендикуляр і похилу, довжина якої 20см. Кут між похилою і її проекцією на площину 60º. Знайти довжину перпендикуляра.
Приклад запитання: Яка фігура не може бути паралельною проекцією ромба?
Геометрія, 10 клас
Створено 13 травня
Приклад запитання: Скільки площин можна провести через точки K, L i M, якщо KL=1 см, LM=22 мм, KM=3,2 см/?
Приклад запитання: Однією з основних фігур у просторі є:
Приклад запитання: Користуючись рисунком куба з ребром 1, знайти координати вектора В̅А̅1
Геометрія, 10 клас
Створено 13 травня
Приклад запитання: Знайдіть відстань між точками А(2;3;4) і В(1;1;2).
Приклад запитання: Скільки площин можна провести в просторі через пряму і точку
Геометрія, 10 клас
Створено 13 травня
Приклад запитання: Якщо точка А(3;1;-2), то їй симетрична відносно осі оу точка В матиме координати:
Приклад запитання: 1. Площина α паралельна прямій а, пряма а перпендикулярна до площини β. Яке взаємне розташування площин α і β?
Приклад запитання: Дві прямі, що лежать в одній площині і не перетинаються, називаються …
Приклад запитання: 1. Площина α паралельна прямій а, пряма а перпендикулярна до площини β. Яке взаємне розташування площин α і β?
Геометрія, 10 клас
Створено 13 травня
Приклад запитання: Знайти довжину вектора А̅В , якщо А(4;-2;5) і В(2;-1;3)