Онлайн-тести з геометрії 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Дано точки А(5;-6;7) і В(8;-2;7). Знайдіть модуль вектора АВ.̅
Приклад запитання: Площини прямокутників ABCD і CBFE перпендикулярні. Оберіть правильні твердження:
Приклад запитання: Кут між двома мимобіжними прямими дорівнює куту … 
Геометрія, 10 клас
Створено 1 лютого
Приклад запитання: Які вектори колінеарні?
Приклад запитання: Дано трикутник АВС (кут С = 900), до площини трикутника проведено перпендикуляр AS. Укажіть відстань від точки S до прямої ВС
Геометрія, 10 клас
Створено 31 січня
Приклад запитання: Кут між двома мимобіжними прямими дорівнює куту … 
Геометрія, 10 клас
Створено 31 січня
Приклад запитання: Знайти площу поверхні куба з ребром 4 см
Приклад запитання: Кут між двома мимобіжними прямими дорівнює куту … 
Приклад запитання: Дано куб АВСDA1B1C1D1. Знайти грані куба, до яких перпендикулярна пряма АА1
Приклад запитання: Лінійний кут двогранного кута дорівнює третині розгорнутого кута. Чому дорівнює двогранний кут?
Приклад запитання: Лінійний кут двогранного кута дорівнює третині розгорнутого кута. Чому дорівнює двогранний кут?
Приклад запитання: Кут між двома мимобіжними прямими дорівнює куту … 
Приклад запитання: Кут між двома мимобіжними прямими дорівнює куту … 
Приклад запитання: Якщо пряма перпендикулярна до площини, то кут між нею і площиною дорівнює
Приклад запитання: Пряма b не має спільних точок з площиною α. Які з наведених тверджень є правильними?I. Через пряму b можна провести лише одну площину, перпендикулярну доплощини α.II. Через пряму b можна провести лише одну площину, паралельну площині α.III. У площині α можна провести лише одну пряму, паралельну прямій b. 
Геометрія, 10 клас
Копія з тесту: Двогранний кут
Приклад запитання: Лінійний кут двогранного кута дорівнює третині розгорнутого кута. Чому дорівнює двогранний кут?
Приклад запитання: Лінійний кут двогранного кута дорівнює третині розгорнутого кута. Чому дорівнює двогранний кут?
Геометрія, 10 клас
Копія з тесту: Кут між площинами
Приклад запитання: Кут між двома площинами дорівнює φ. Укажіть можливе значення φ.
Геометрія, 10 клас
Копія з тесту: Двогранний кут .
Приклад запитання: Якщо через довільну точку ребра двогранного кута провести ... перпендикулярно до ребра, то ця ... перетне двогранний кут по його лінійному куту
Приклад запитання: Яка площина паралельна грані А1 B1 C1 D1 ?
Приклад запитання: Укажіть точку, яка належить осі Оz?
Геометрія, 10 клас
Копія з тесту: Двогранний кут
Приклад запитання: Лінійний кут двогранного кута дорівнює третині розгорнутого кута. Чому дорівнює двогранний кут?
Приклад запитання: Пряму називають перпендикулярною до площини, якщо вона перпендикулярна ...
Приклад запитання: Похила утворює з площиною кут 45⁰. Знайдіть довжину похилої, якщо її проекція на площину дорівнює 6√2 см.
Приклад запитання: Похила утворює з площиною кут 45⁰. Знайдіть довжину похилої, якщо її проекція на площину дорівнює 6√2 см.
Приклад запитання: Які з наведених тверджень є правильними?І. Якщо пряма, що проходить через основу похилої, перпендикулярна до похилої, то вона перпендикулярна і до її проекції.ІІ. Якщо пряма, що проходить через основу похилої, перпендикулярна до проекції похилої, то вона перпендикулярна і до похилої.ІІІ. Якщо пряма, яка проходить через основу похилої, перпендикулярна до проекції похилої, то вона паралельна до самої похилої.
Приклад запитання: Дано куб АВСDA1B1C1D1. Знайти грані куба, до яких перпендикулярна пряма АА1
Приклад запитання: Дві прямі,які перетинаються під прямим кутом, називаються: