12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Онлайн-тести з геометрії 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Скільки прямих, паралельних до даної площини, можна провести через одну задану точку в просторі ?
Геометрія, 10 клас
Створено 19 травня
Приклад запитання: Якщо дві точки прямої належать площині, то:
Геометрія, 10 клас
Створено 19 травня
Приклад запитання: Скільки площин можна провести через пряму і точку?
Приклад запитання: Скільки площин можна провести через пряму і точку?
Приклад запитання: З точки до площини проведено похилу,що утворює кут 600 із площиною. Знайдіть довжину перпендикуляра до площини,якщо довжина похилої 6 см.
Геометрія, 10 клас
Створено 19 травня
Приклад запитання: Якщо дві точки прямої належать площині, то:
Приклад запитання: Яка з наведених точок належить площині Оху?
Приклад запитання: Якщо дві точки прямої належать площині, то:
Геометрія, 10 клас
Створено 19 травня
Приклад запитання: Яка з точок А(6; 3; 0 ), В(0; 7; -6), С(-8;0;9) належить координатній площині yoz
Приклад запитання: Скільки спільних точок можуть мати дві різні площини?
Приклад запитання: Скільки площин проходить через дану точку простору перпендикулярно до даної прямої?
Геометрія, 10 клас
Копія з тесту: Вектори у просторі
Приклад запитання: Дано точки А(5:-6:7) і В(8;-2;7). Знайти абсолютну величину( довжину) вектора АВ.
Приклад запитання: Через які фігури в просторі неможливо провести площину?
Приклад запитання: Скільки площин проходить через дану точку простору перпендикулярно до даної прямої?
Геометрія, 10 клас
Створено 19 травня
Приклад запитання: Якщо дві точки прямої належать площині, то:
Приклад запитання: Скільки площин можна провести через пряму і точку, що їй не належить?
Приклад запитання: Скільки площин проходить через дану точку простору перпендикулярно до даної прямої?
Геометрія, 10 клас
Створено 18 травня
Приклад запитання: Яка з наведених точок належить площині Оху?
Приклад запитання: Через три точки проведено дві різні площини. Як разташовані ці точки?
Приклад запитання: Скільки площин можна провести через пряму і точку, що їй не належить?
Приклад запитання: Якщо точка А(3;1;-2), то їй симетрична відносно осі оу точка В матиме координати:
Приклад запитання: Через пряму і точку можна провести
Приклад запитання: Знайти модуль вектора ∣а∣, якщо а(-2;2√5;5)
Геометрія, 10 клас
Створено 18 травня
Приклад запитання: Знайти координати точки, яка симетрична точці А(1;2;3), відносно площини ху.
Приклад запитання: Яка фігура не може бути паралельною проекцією ромба?     
Приклад запитання: Скільки площин можна провести через пряму і точку, що їй не належить?
Приклад запитання: Скільки площин можна провести через пряму і точку, що їй не належить?
Приклад запитання: Скільки площин можна провести через пряму і точку, що їй не належить?
Приклад запитання: Яка фігура не може бути паралельною проекцією ромба?
Приклад запитання: Скільки площин можна провести через пряму і точку, що їй не належить?