Онлайн-тести з геометрії 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Якій із координатних осей належить точка А(0; -2; 0)?
Приклад запитання: Знайдіть суму векторів АС та СD
Приклад запитання: Скільки координат має точка, яка задана на прямій?
Приклад запитання: Знайдіть координати вектора А̅В, якщо А(1;-1;0), В(0;1;-1).
Приклад запитання: Знайти скалярний добуток векторів ̅а i ̅b, якщо ̅a(1; -3; 8), ̅b(4; -2; -6)
Приклад запитання: Знайти модуль вектора АВ, якщо А(4;-2;8) та В(10;-5;6)
Приклад запитання: Лінійний кут двогранного кута дорівнює третині розгорнутого кута. Чому дорівнює двогранний кут?
Приклад запитання: Котрі з вказаних точок належать осі абсцис і аплікат відповідно?
Приклад запитання: Знайдіть координати вектора А̅В, якщо А(1;-1;0), В(0;1;-1).
Приклад запитання: Лінійний кут двогранного кута дорівнює третині розгорнутого кута. Чому дорівнює двогранний кут?
Приклад запитання: Яка точка належить осі абсцис (Oх) прямокутної системи координат
Приклад запитання: Виберіть хибне твердження
Приклад запитання: Який із запропонованих векторів співнапрямлений з вектором А̅А1?
Геометрія, 10 клас
Створено 11 березня
Приклад запитання: Знайти довжину проекції похилої на площину, якщо довжина похилої дорівнює 17 см, а довжина перпендикулярна 15 см
Приклад запитання: Знайти скалярний добуток векторів a i b, якщо a(1; -3; 8), b(4; -2; -6)
Приклад запитання: Знайдіть суму векторів АС та СD
Приклад запитання: Знайти скалярний добуток векторів a i b, якщо відомо координати векторів a(1; -3; 8), b(4; -2; -6)
Приклад запитання: Точка А лежить поза площиною α. Скільки можна провести прямих через точку А, які перпендикулярні до площини α ?
Приклад запитання: Знайдіть відстань між точками с координатами: (3;-4;1) і (2;-1;0)варіанти відповідей
Приклад запитання: Скільки площин можна провести через три точки?
Приклад запитання: Лінійний кут двогранного кута дорівнює третині розгорнутого кута. Чому дорівнює двогранний кут?
Приклад запитання: Від точки А відкладено вектор АВ = а. Знайти координати точки В , якщо А ( -1;5;0); а = (1; -3;0)
Приклад запитання: Знайти модуль вектора АВ, якщо А(4;-2;8) та В(10;-5;6)
Приклад запитання: Котрі з вказаних точок належать осі абсцис і аплікат відповідно?
Приклад запитання: Яка точка належить осі аплікат прямокутної системи координат
Приклад запитання: Пряма b не має спільних точок з площиною α. Які з наведених тверджень є правильними?I. Через пряму b можна провести лише одну площину, перпендикулярну доплощини α.II. Через пряму b можна провести лише одну площину, паралельну площині α.III. У площині α можна провести лише одну пряму, паралельну прямій b. 
Приклад запитання: Лінійний кут двогранного кута дорівнює третині розгорнутого кута. Чому дорівнює двогранний кут?
Геометрія, 10 клас
Копія з тесту: Вектори у просторі
Приклад запитання: Виберіть хибне твердження
Приклад запитання: Знайдіть суму векторів АС та СD