Онлайн-тести з геометрії 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Знайти відстань між точками А(-2;3; 1) і В (0;1;0)
Приклад запитання: Зображення предмета , "відкинуте" на площину за допомогою променів називається
Приклад запитання: Скільки координат має точка, яка задана на прямій?
Приклад запитання: Задано точки A(1; 2; 3), B(0; 1; 2), C(1; 2; 0), D(1; 0; 2). Яка із цих точок лежить у площині XOZ?.
Приклад запитання: Із точки А до площини проведено перпендикуляр АС і похилу АВ. Знайдіть АВ, якщо ВС=5, АС=12
Приклад запитання: ̅а(-2;1;2) Знайти довжину вектора а
Геометрія, 10 клас
Копія з тесту: Вектори у просторі.
Приклад запитання: ̅а(-2;1;2) Знайти довжину вектора а
Приклад запитання: Чому дорівнює відстань АВ, якщо А(-1; 3; -1), В(-1; 0; - 5)? 
Приклад запитання: Кут між двома паралельними площинами дорівнює ..
Приклад запитання: Які з наведених тверджень є правильними?І. Якщо пряма, що проходить через основу похилої, перпендикулярна до похилої, то вона перпендикулярна і до її проекції.ІІ. Якщо пряма, що проходить через основу похилої, перпендикулярна до проекції похилої, то вона перпендикулярна і до похилої.ІІІ. Якщо пряма, яка проходить через основу похилої, перпендикулярна до проекції похилої, то вона паралельна до самої похилої.
Геометрія, 10 клас
Копія з тесту: Двогранний кут
Приклад запитання: Лінійний кут двогранного кута дорівнює третині розгорнутого кута. Чому дорівнює двогранний кут?
Приклад запитання: Якій із координатних осей належить точка А (2; -2;0) ?
Приклад запитання: Яка точка належить осі аплікат прямокутної системи координат
Приклад запитання: Якій із координатних осей належить точка А (2; -2;0) ?
Приклад запитання: Обчисліть суму векторів АВ + ВК + КС = ?
Приклад запитання: Дано куб ABCDA1B1C1D1. Знайти суму векторів АВ і D1D
Приклад запитання: Яка точка належить осі аплікат прямокутної системи координат
Геометрія, 10 клас
Копія з тесту: Двогранний кут .
Приклад запитання: Якщо через довільну точку ребра двогранного кута провести ... перпендикулярно до ребра, то ця ... перетне двогранний кут по його лінійному куту
Приклад запитання: Яка точка належить осі аплікат прямокутної системи координат
Приклад запитання: Знайти скалярний добуток векторів a i b, якщо a(1; -3; 8), b(4; -2; -6)
Геометрія, 10 клас
Створено 16 лютого
Приклад запитання: Відрізок, що сполучає кінці перпендикуляра і похилої називається...
Приклад запитання: Через точку перетину діагоналей квадрата АВСД проведено перпендикуляр SO до площини квадрата і OF⊥СД. Яка з вказаних прямих перпендикулярна до прямої СД?
Геометрія, 10 клас
Створено 16 лютого
Приклад запитання: Пряма МА перпендикулярна до площини прямокутника АВСD. Виберіть прямі, які є перпендикулярними до прямої МА.
Приклад запитання: Лінійний кут двогранного кута дорівнює третині розгорнутого кута. Чому дорівнює двогранний кут?
Приклад запитання: Кут між площинами дорівнює α. Укажіть можливе значення α.
Приклад запитання: Кут між двома паралельними площинами дорівнює ..
Приклад запитання: Cкільки прямих проходить через дану точку простору перпендикулярно до даної площини?
Геометрія, 10 клас
Копія з тесту: Відстані в просторі
Приклад запитання: Відстань від точки до площини це
Приклад запитання: Відстань від точки до площини це