24 вересня о 18:00Вебінар: Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання

Онлайн-тести з геометрії 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Геометрія, 10 клас
Створено 12 травня
Приклад запитання: Якщо А(3; -5; 2), В(-2;5; - 3), то середина відрізка АВ належить
Геометрія, 10 клас
Створено 12 травня
Приклад запитання: ABCDEF - правильний шестикутник, де точка O - точка перетину його діагоналей. Яка з рівностей правильна?
Приклад запитання: Знайдіть скалярний добуток векторів а (3; -1; 1) і b (0; 4; 7)
Геометрія, 10 клас
Створено 12 травня
Приклад запитання: Яка з запропонованих точок належить осі у ?
Приклад запитання: Скільки пар перпендикулярних площин можна провести через дану пряму?
Приклад запитання: Скільки всього різних площин можна провести через три точки, якщо вони лежать на одній прямій?
Приклад запитання: Знайти скалярний добуток векторів a̅(−1; 4; −3) і b̅(2; −2; 1).
Приклад запитання: Скільки всього різних площин можна провести через три точки, якщо вони лежать на одній прямій?
Приклад запитання: Скільки площин можна провести через пряму і точку ?
Приклад запитання: Скільки пар перпендикулярних площин можна провести через дану пряму?
Приклад запитання: До площини правильного ∆АВС проведено перпендикуляр DО, (О - центр трикутника). Знайдіть довжину відрізка DО, якщо АВ = 6 см, DА = 4 см.
Приклад запитання: Скільки пар перпендикулярних площин можна провести через дану пряму ?
Геометрія, 10 клас
Створено 11 травня
Приклад запитання: Векторна фізична величина, яка дорівнює добутку маси тіла на швидкість його руху - це
Приклад запитання: Пряма а перетинає площину парлелограма АВСD у точці C (див. рис.), причому а⊥СD, а⊥ВС. Визначте взаємне розміщення прямих а і АС.
Приклад запитання: Із точки А до площини проведено похилу АВ і перпендикуляр АО. Знайдіть: АВ, якщо ОВ=6см, АО=8 см.
Приклад запитання: Скільки площин проходить через дану точку простору перпендикулярно до даної прямої?
Приклад запитання: Знайдіть координати вектора ̅МК , якщо М(10;-4;2), К(16;2;-5)
Приклад запитання: Яка точка належить осі аплікат прямокутної системи координат
Геометрія, 10 клас
Створено 11 травня
Приклад запитання: Точки М, К, N и Н не лежат на одной плоскости: Какое из утверждений а) – г) верно:  а) Прямые МN и КН параллельны;   б) Прямые МN и КН пересекаются;   в) Прямые MK и NН параллельны;   г) Прямые МК и NН скрещиваются?
Геометрія, 10 клас
Створено 11 травня
Приклад запитання: Знайти відстань від точки А(3;4;7)до осі Оz
Приклад запитання: Скільки всього різних площин можна провести через три точки, якщо вони лежать на одній прямій?
Приклад запитання: Яка точка належить осі аплікат прямокутної системи координат
Приклад запитання: Яка з точок симетрична точці А(1;2;3) відносно початку координат
Приклад запитання: Дано точки А(-3;2;7), В(1;-2;3).Знайти координати вектора ̅ВА
Приклад запитання: Яка точка належить осі аплікат прямокутної системи координат
Приклад запитання: Точки А, В, С, D не лежать в одній площині. Виберіть пряму, яка не лежить у площині АDC.
Приклад запитання: Скільки площин проходить через дану точку простору перпендикулярно до даної прямої?
Приклад запитання: Через які фігури в просторі неможливо провести площину?
Приклад запитання: У просторі задано пряму m і точку А, яка не належить m. Які з наведених тверджень є правильними?I Через точку А і пряму m можна провести лише одну площину.II Через точку А можна провести лише одну площину, паралельну прямій m.III Через точку А можна провести лише одну площину, перпендикулярну до прямої m.