Онлайн-тести з геометрії 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Геометрія, 10 клас
Створено 16 лютого
Приклад запитання: Пряма МА перпендикулярна до площини прямокутника АВСD. Виберіть прямі, які є перпендикулярними до прямої МА.
Приклад запитання: Лінійний кут двогранного кута дорівнює третині розгорнутого кута. Чому дорівнює двогранний кут?
Приклад запитання: Кут між площинами дорівнює α. Укажіть можливе значення α.
Приклад запитання: Кут між двома паралельними площинами дорівнює ..
Приклад запитання: Cкільки прямих проходить через дану точку простору перпендикулярно до даної площини?
Геометрія, 10 клас
Копія з тесту: Відстані в просторі
Приклад запитання: Відстань від точки до площини це
Приклад запитання: Відстань від точки до площини це
Приклад запитання: Через точку перетину діагоналей квадрата АВСД проведено перпендикуляр SO до площини квадрата і OF⊥СД. Яка з вказаних прямих перпендикулярна до прямої СД?
Приклад запитання: Яка точка належить осі аплікат прямокутної системи координат
Приклад запитання: Укажіть точку, яка належить осі Оz?
Приклад запитання: Знайдіть суму векторів АС та СD
Геометрія, 10 клас
Створено 14 лютого
Приклад запитання: Яка точка належить осі аплікат прямокутної системи координат 
Приклад запитання: Кут між двома паралельними площинами дорівнює ..
Приклад запитання: Скільки лінійних кутів можна побудувати для одного двогранного кута?
Приклад запитання: ̅а(-2;1;2) Знайти довжину вектора а
Приклад запитання: Двогранний кут становить п’яту частину від розгорнутого кута. Чому дорівнює лінійний кут цього двогранного кута?
Приклад запитання: Скільки лінійних кутів можна побудувати для одного двогранного кута?
Приклад запитання: Скалярний добуток перпендикулярних векторів дорівнює …
Приклад запитання: Відстань від точки до площини це
Приклад запитання: Кут між площинами дорівнює α. Укажіть можливе значення α.
Приклад запитання: Двогранний кут дорівнює третині прямого кута. Чому дорівнює лінійний кут цього двогранного кута?
Приклад запитання: Відрізок MB — перпендикуляр до площини рівностороннього трикутника ABC. Знайдіть кут між площинами ABM і CBM
Приклад запитання: Якщо пряма перпендикулярна до площини, то кут між нею і площиною дорівнює
Приклад запитання: Кут між двома паралельними площинами дорівнює ..
Приклад запитання: Двогранний кут дорівнює третині прямого кута. Чому дорівнює лінійний кут цього двогранного кута?
Приклад запитання: Прямі АN та СМ паралельні. Яке взаємне розміщення прямих АС та NМ?
Приклад запитання: Скільки площин проходить через дану точку простору перпендикулярно до даної прямої?