28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Онлайн-тести з геометрії 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Знайдіть координати вектора AD, якщо A(6; 3;−8) і D(−1; 4;−5)
Приклад запитання: Скільки площин можна провести через пряму і точку?
Геометрія, 10 клас
Створено 8 травня
Приклад запитання: 1. Яка довжина вектора а̅ (4;6;-1)?
Приклад запитання: Знайдіть радіус сфери, заданої рівнянням (х - 3)2 +у2 + (z + 4)2 = 32.
Приклад запитання: Скільки площин можна провести через пряму і точку?
Приклад запитання: Через які фігури в просторі неможливо провести площину?
Геометрія, 10 клас
Створено 8 травня
Приклад запитання: 1. Знайдіть відстань від точки А(3;-4; 0) до початку координат.
Геометрія, 10 клас
Створено 8 травня
Приклад запитання: Яка з точок симетрична точці А(1;2;3) відносно початку координат
Приклад запитання: Знайдіть скалярний добуток векторів   х̅ = (2; 3; - 3) і у̅ = ( -8; 2; 4).
Приклад запитання: Відрізок АВ не перетинає площину α, С - його середина. Точка А знаходиться на відстані 10 см від площини α, а точка С - на відстані 6 см від площини α. На якій відстані від площини α знаходиться точка В?
Приклад запитання: Яка з точок симетрична точці А(1;2;3) відносно початку координат
Приклад запитання: Точка В(0,0,4) лежить на
Геометрія, 10 клас
Створено 7 травня
Приклад запитання: Яка точка належить осі аплікат прямокутної системи координат
Приклад запитання: Яка з точок симетрична точці А(1;2;3) відносно початку координат
Приклад запитання: АВСDA1B1C1D1 - прямокутний паралелепіпед, АВ = 2 см, АD = 7 см, АА1= 5 см. Чому дорівнює відстань між прямими АВ і СD?
Приклад запитання: Відрізок АВ не перетинає площину α, С - його середина. Точка А знаходиться на відстані 10 см від площини α, а точка С - на відстані 6 см від площини α. На якій відстані від площини α знаходиться точка В?
Геометрія, 10 клас
Створено 7 травня
Приклад запитання: Відрізок АВ не перетинає площину α, С - його середина. Точка А знаходиться на відстані 10 см від площини α, а точка С - на відстані 6 см від площини α. На якій відстані від площини α знаходиться точка В?
Геометрія, 10 клас
Створено 7 травня
Приклад запитання: Точка А(4, 0, 0) лежить на
Геометрія, 10 клас
Створено 7 травня
Приклад запитання: Відрізок АВ не перетинає площину α, С - його середина. Точка А знаходиться на відстані 10 см від площини α, а точка С - на відстані 6 см від площини α. На якій відстані від площини α знаходиться точка В?
Геометрія, 10 клас
Створено 7 травня
Приклад запитання: Знайдіть модуль вектора а=(-3;0;4)
Приклад запитання: Скільки площин можна провести через пряму і точку?
Приклад запитання: Що називається вектором?
Геометрія, 10 клас
Створено 7 травня
Приклад запитання: Яка з наведених точок А(7;9;0), В(0;-8;6), С(-4;0;5), D(0;2;0) належит координатній площині xz ?
Геометрія, 10 клас
Створено 7 травня
Приклад запитання: Яка з точок симетрична точці А(1;2;3) відносно початку координат
Приклад запитання: Скільки площин можна провести через пряму і точку?
Приклад запитання: Дано точки А(-3;2;7), В(1;-2;3). Знайти координати вектора АВ
Приклад запитання: Якщо пряма, перпендикулярна до однієї з двох паралельних площин, то вона ...
Приклад запитання: Якщо пряма, перпендикулярна до однієї з двох паралельних площин, то вона ...
Геометрія, 10 клас
Копія з тесту: Вектори в просторі
Приклад запитання: Дано точки А(-3;2;7), В(1;-2;3).Знайти координати вектора ̅ВА
Приклад запитання: Задано точки A(1; 2; 3), B(0; 1; 2), C(1; 2; 0), D(1; 0; 2). Яка із цих точок лежить у площині XOZ?.