Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦
Цікаві ідеї інтегрованих уроків.

Інтегроване навчання в сучасній школі сприяє ефективному засвоєнню інформації, розвитку навичок критичного і креативного мислення, стимулює учнів до нових винаходів і досліджень. Прогресивні педагоги та вчителі-новатори постійно шукають інструменти, які допоможуть об’єднати знання із різних галузей науки, зробити навчання цікавим і захопливим. Освітній проект «На Урок» підготував для вас добірку матеріалів, що стануть у пригоді тим, хто цікавиться проблемами інтегрованої освіти.


Тема: Інтегрований урок. «Чарівний персонаж. А.Качан, Біля тихого Дунаю. Іменники»
Про матеріал: Пропонована розробка, що передбачає інтеграцію літературного читання та української мови, допоможе розвивати вміння презентувати власну думку та обирати свою позицію, дотримуватися норм мовленнєвої культури, зв’язно висловлюватися в контексті змісту твору, проявляти ініціативу, удосконалювати навички свідомого виразного читання віршованих творів, навчати розуміти їх, вчити відчувати красу поетичного слова, удосконалювати вміння визначати іменники у мовленнєвому потоці. 


Тема: Конспект уроку літературного читання в 2 класі «Яке частування, таке й дякування»
Про матеріал: Конспект уроку літературного читання з елементами театральної вистави презентує інтеграцію уроків музичного мистецтва, природознавства та образотворчого мистецтва. 


Тема: Інтегрований Урок образотворчого мистецтва і літературного читання «Щедрий урожай»
Про матеріал: Проведення такого уроку передбачає поєднання образотворчого мистецтва (малювання композиції «Щедрий урожай») та літературного читання (розігрування пісні «Ходить гарбуз по городу» у ролях. Усе це сприятиме інформаційному збагаченню сприймання, мислення і почуттів учнів. 


Тема: Інтегрований урок із географії та фізичної культури у 8 класі на тему «Гімнастика»
Про матеріал: Інтегрований урок повторення та систематизації знань автор пропонує провести у формі уроку-гри. Для цього знадобиться таке обладнання: карта України, роздатковий матеріал, «чорний ящик», степ-платформи, гімнастичні палиці та мати. На такому уроці діти слухатимуть розповідь учителя, працюватимуть у групах, виконуватимуть завдання-дослідження. Місце проведення – спортивна зала. Час проведення – 45 хвилин.


Тема: Урок «Використання Google-мап»
Про матеріал: Урок «Використання Google-мап» передбачає створення власних позначок на мапі та поширення її для інших користувачів. Проведення такого заняття допоможе виховувати в учнів інформаційну культуру, формувати ІКТ-компетентність, комп’ютерну грамотність, розвивати ключові компетентності (екологічну грамотність, уміння навчатися протягом життя, спілкуватися державною мовою).


Тема: Урок «Використання міжпредметних зв’язків при створенні проекту «Білки, жири, вуглеводи, вітаміни як компоненти їжі, їх роль в організмі людини»
Про матеріал: В основі розробки – інтеграція природничих наук, що є основою STEM-освіти. Учні на уроці демонструють знання з предметів природничого циклу, поєднують інформацію та роблять висновок про значення білків, жирів, вуглеводів, вітамінів у житті людини. 


Тема: Інтеграція навчального процесу як чинник розвитку творчої активності учнів
Про матеріал: У своїй роботі автор досліджує історію інтегрованої освіти, аналізує досвід інтегрованого навчання у початковій школі, вивчає принципи інтеграції предметів, наводить зразки розробок інтегрованих уроків.


Тема: Урок «Круїз навколо загадкової країни Іменник»
Про матеріал: Інтегрований урок з української мови, фізики та образотворчого мистецтва допоможе поглибити знання учнів про іменник як частину мови, його значення, морфологічні ознаки та синтаксичну роль. Ознайомить школярів із конкретними і абстрактними іменниками, навчить знаходити їх у тексті та використовувати у мовленнєвій діяльності. 


Тема: Урок «Це варто побачити: степ та його краса в різні пори року»
Про матеріал: Пропонована розробка уроку передбачає застосування тематично-діяльнісного підходу до навчання, сприяючи розвитку критичного мислення учнів. Інтеграція читання з природознавством дає змогу економити навчальний час та формувати в дітей цілісні уявлення про навколишній світ. 


Тема: Урок «Колообіг води в природі»
Про матеріал: Урок природознавства з використанням елементів STEM-освіти. Провідними принципами цього заняття є інтеграція і дослідницька діяльність. Учні навчаться бачити зв’язок між різними предметами, застосовувати набуті знання на практиці, ознайомляться із такими поняттями як гідросфера, світовий океан, суша, атмосферна вода та ін. 


Тема: Інтегрований урок з елементами STEАM-освіти з географії, української та англійської мови «Ми маємо бути зрозумілі Європі, а Європа – нам»
Про матеріал: Проведення такого уроку допоможе навчити школярів визначати тему й основну думку твору, тип і стиль мовлення, здійснювати змістово-композиційний та мовний аналіз художнього тексту з елементами опису місцевості; формувати загальні уявлення про природу, населення та господарство країн Європи; вдосконалювати практичні вміння визначати географічне положення країн, характеризувати їхнє населення та господарство; розвиватиме творче мислення; виховуватиме почуття патріотизму, поваги до національних особливостей, традицій та способу життя інших народів.


Тема: Інтегрований Урок на тему «Цивільний захист: зменшення небезпеки стихійних лих, виживання під час катастроф» 
Про матеріал: Інтегрований урок з англійської мови і географії до Дня цивільного захисту. Мета заняття – навчитися знаходити вихід із небезпечних ситуацій та правильно діяти у разі стихійних лих. Урок доповнюється змістовною презентацією


Тема: «Інформація. Способи отримання та представлення інформації»
Про матеріал: Інтегрований урок з математики та інформатики у 6 класі. Діти дізнаються багато цікавого про різні види подання інформації, а також про різновиди діаграм і особливості проведення статичного експерименту. 


Тема: План-конспект інтегрованого уроку з математики, природознавства і основ здоров'я у 2 класі
Про матеріал: Під час уроку діти в ігровій формі зможуть дізнатися про особливості одиниць вимірювання маси, а також розв'язування рівнянь на знаходження невідомого доданка. І все це – під час уявної подорожі до Простоквашино! Урок поєднує у собі також відомості з природознавста та основ здоров'я.


Тема: Формування математичної грамотності через інтегровані навчальні предмети математика та еврика
Про матеріал: Інтеграція математики і еврики дозволяє сформувати в учнів практичне вміння виконувати пошуково-дослідницькі завдання, розв'язувати задачі (як математичні, так і практичні!). Діти отримують алгоритм розв'язання задач, який можуть використати у реальному житті. 


Тема: Інтегрований урок з природознавста та української мови
Про матеріал: Урок формує основні компетентності у природничих науках і технологіях. Метою уроку є вчити розрізняти осілих та перелітних птахів, формувати уявлення про осінньо-зимові зміни в житті птахів, а також уміння аналізувати, порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між явищами природи. Крім того учні навчаться складати усну розповідь, розвиватимуть спостережливість та мислення.


Тема: Інтегрований урок математики і природознавства «Карпати. Розв'язування прикладів і задач»
Про матеріал: Урок органічно поєднує у собі матеріали з природознавства та математики. Завдяки цьому діти не тільки дізнаються багато цікавого про Карпати, а ще й навчаться розв'язувати задачі на різніцеве порівняння. І все це на яскравих та зрозумілих прикладах.


Тема: Великий світ природи і місце в ньому людини за творами Є. Гуцало «Лось» та Е. Сетона-Томпсона «Лобо»
Про матеріал: 
Інтегрований урок з української та зарубіжної літератури дозволить з іншого боку поглянути на відомі оповідання, провести паралелі. Діти потренуються знаходити схожі та відмінні риси в різних оповіданнях, навчаться уважного ставлення до природи та лісових мешканців.


Тема: «Основи культури мовлення у громадському транспорті. Хмарні сервіси для колективної взаємодії у проекті»
Про матеріал: 
Інтегрований урок з української мови та інформатики, може проводитися у межах предметного тижня «Транспорт». На яскравих та зрозумілих прикладах з реального життя учні навчаться правилам взаємодії одне з одним у різних життєвих ситуаціях.


Тема: Інтегрований урок з читання та «Я у медіапросторі»
Про матеріал: 
Під час заняття діти отримають багато нової інформації про книги та дізнаються, наскільки важливими є ілюстрації: як вони допомагають зрозуміти текст та поглянути на нього з іншого боку. Також учні зможуть дізнатися більше про професію художника-ілюстратора та потренуються у виразному читанні віршів.


Тема: «Чи є життя на Марсі?»
Про матеріал:
Інтегрований урок з астрономії та інформатики, включає також елементи медіаграмотності. Учні мають можливість більше дізнатися про Марс через пошуку діяльність: створивши власний проект. Але мало просто створити проект та проявити свою творчість, необхідно ще правильно його оформити!


Тема: Урок «Інтегрований урок з біології та основ здоров'я»
Про матеріал: 
Під час інтегрованого уроку учні зможуть створити проект про здоров'я та правильне харчування. Дітям необхідно розкрити тему шкідливого впливу куріння та алкоголю на здоров'я та розробити заходи профілактики йододефіциту. При цьому їм доведеться застосувати знання з біології та основ здоров'я. 


Тема: Інтегрований урок з природознавства «Рух Планети Земля»
Про матеріал: Інтегрований урок для класу НУШ: поєднуємо природозавство з українською мовою та читанням. Діти дізнаються про особливості руху планет, а також подивляться на це явище з різних боків. На учнів чекають цікаві досліди, занурення у літературні твори та можливість проявити творчі здібності, створивши тематичний лепбук. 


Тема: «Роль хімії в житті суспільства. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу»
Про матеріал: Інтегрований урок хімії та екології у 9 класі. Мета заняття: розкрити та розширити уявлення про місце хімії серед інших наук про природу (біологію, фізику, географію, основи здоров’я і екологію); виховувати відповідальне ставлення до природи, звернути увагу учнів на проблеми навколишнього середовища.


Тема: «Сон та сновидіння»
Про матеріал: Інтегрований урок з біології, англійської мови та образотворчого мистецтва. Учні будуть ознайомлен з поняттям сну, на його біологічному значенні та профілактиці порушень. А ще діти пограють у гру англійською, намалюють дудли та зентаглі. До конспекту додається яскрава презентація.


Тема: Уроку з інтегрованого курсу «Мистецтво» (образотворче мистецтво). Тема: «Зустріч із театром»
Про матеріал: Конспект уроку з теми «Зустріч із театром» (освітня галузь «Мистецтво»). Під час уроку діти познайомляться з театром як видом мистецтва, атрибутами, пов’язаними з ним, намалюють персонажів казки «Котиік та Піник», а ще дізнаються багато нових слів. До конспекту додається презентація


Тема: «Сім чудес України»
Про матеріал: Інтегрований урок з математики та географії, під час якого учні не тільки більше дізнаються про нашу батьківщину, а ще й зможуть поглибити математичні знання. Подорож перлинками України може бути математичною, перевірте! 


Тема: Інтегрований урок козацької слави 
Про матеріал: Урок історії об'єднано з уроком розвитку мовлення. Подорожуємо сторінками славетної козацькоє історії та одночасно вивчаємо правопис прикметників на -ський, -зький, -цький. 


Тема: «Розвиток фізичної культури і спорту у Середні віки»
Про матеріал: Інтегрований урок всесвітньої історії та фізичної культури. Учні дізнаються, якими видами спорту займалися люди у Середні віки, як це позначалося на їхній культурі, ознайомляться з кодексом лицарської чести, а наостанок зіграють у веселу командну гру.


Тема: «Корисна їжа»
Про матеріал: Цікава розробка інтегрованого уроку до курсу ЯДС та математика. Має завдання з математики та завдання з корисної на шкідливої їжі. Багато дослідів з ємендемс, та маршмелоу.


А ви маєте власні розробки інтегрованих уроків? Діліться досвідом із колегами! Додавайте свої розробки до Бібліотеки «На Урок»!

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter