Теоретичний та практичний досвід педагогів, що допоможе успішно працювати з дітьми з особливими освітніми потребами.

Інклюзивна освіта передбачає створення рівних умов для навчання і соціалізації кожної дитини. Але організація такої роботи вимагає від педагога ґрунтовних теоретичних знань і володіння дієвими практичними прийомами.

Саме для того, щоб допомогти всім, хто працює (чи незабаром працюватиме) з дітьми з інвалідністю, ми підготувати велику добірку корисних матеріалів із Бібліотеки «На Урок». А щоб дізнатися ще більше та поспілкуватися зі справжніми професіоналами, завітайте на онлайн-конференцію «Інклюзивна освіта: рівні умови для всіх»!


Методичні матеріали та рекомендації

Тема: Готовність педагогів і батьків дітей з особливими освітніми потребами до взаємодії в умовах інклюзивної освіти
Автор:
Кроткевич Галина Володимирівна
Про матеріал: 
В умовах інклюзивної освіти діти з ООП, які навчаються в інклюзивних класах, прогнозуються індивідуальні освітні цілі, що відповідають їхнім особливим освітнім потребам і можливостям; проектуються необхідні умови і підтримка; вибудовується командна стратегія супроводу дитини. Учасниками цієї команди є і батьки дитини з ООП.


Тема: Спільні маршрути діяльності вчителя та асистента вчителя у класі з інклюзивною формою навчання
Автор:
Чернокульська Олена Павлівна
Про матеріал: 
Спільна робота вчителя та його асистента спрямована на те, щоб надати учням якісну освіту. Які обов'язки в асистента вчителя, які він виконує функції? І найголовніше – як учителю та асистенту вибудувати ефективну взаємодію. Про це – у пропонованому матеріалі. 


Тема: Інклюзія. «Щоденник спостереження» (Інклюзивна форма навчання)
Автор: Волошина Людмила Григорівна
Про матеріал: Щоденник спостереження для асистента вчителя та вчителів корекційного навчання дитини протягом навчального року, який допоможе організувати ефективну роботу з дитиною з ООП.


Тема: Презентація «Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти»
Автор: Сапко Катерина Романівна
Про матеріал: Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти. Інклюзія – це доведений українською практикою крок до виховання толерантності як у дітей, так і у дорослих. Інклюзивна освіта – це не мода, а вимога часу, і її необхідно впроваджувати.


Тема: Презентація «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами»
Автор:
Соколова Алла Сергіївна
Про матеріал: 
Матеріал призначено для використання педагогами під час роботи з учнями, які мають інтелектуальні порушення. Пропонована презентація містить визначення термінам «інклюзія» та «інтеграція». Наведено приклад характеристики учнів із порушеннями розвитку.


Тема: Методичні рекомендації «Взаємодія вчителя і асистента вчителя в інклюзивному класі»
Автор: Павлова Людмила

Про матеріал: 
Інклюзивне навчання – це одна з форм здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами. Тож перед педагогами, які працюють в інклюзивних класах, постає завдання формування в учнів з психофізичними порушеннями не лише системи предметних компетентностей, але й застосування змісту освіти для корекції наявних проблем у розвитку. Важлива роль у вирішенні цих завдань відводится вчителю і асистенту вчителя.


Тема: Презентація «Організація інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти»
Про матеріал: Презентація буде корисною для керівників ЗДО та методистів, які реалізують ідеї концепції інклюзивного навчання. Авторка упорядкувала законодавчу базу щодо питань інклюзії, детально описавши права та обов’язки учасників навчального процесу.


Тема: Інклюзивна освіта в навчальному закладі: головний біль адміністрації чи переваги школи? Погляд зсередини
Про матеріал: Матеріал містить практичні рекомендації для адміністрацій шкіл з інклюзивними класами. Розробка допоможе вчителю знайти найкращий алгоритм для реалізації засад інклюзивної освіти.


Тема: Інклюзивна освіта – шлях до всебічного розвитку дітей
Про матеріал: Пам’ятка допоможе вчителю пояснити учасникам навчального процесу основні засади та складові концепції інклюзивної освіти.


Тема: Інклюзивна освіта. Принцип комплексного підходу до розвитку індивідуальних здібностей і талантів у дітей з особливими освітніми потребами
Про матеріал: Робота дозволяє краще зрозуміти основні принципи комплексного підходу як складової навчання дітей з інвалідністю. Авторка акцентує увагу на необхідності розвитку індивідуальних здібностей і талантів кожного учня.


Тема: Презентація «Інклюзивна освіта: крок за кроком»
Про матеріал: Презентація допоможе краще зрозуміти суть, основні принципи та засади концепції інклюзивної освіти. Розробка містить детальний опис прав та обов’язків усіх учасників навчального процесу. Крім того, авторка дає детальні відповіді на типові запитання: як приймається рішення про створення інклюзивного класу, яким має бути склад педагогічних працівників, як організувати взаємодію з батьками тощо.


Тема: Корекційна освіта: а ми робимо так!
Про матеріал: Матеріал включає чимало корисних напрацювань із досвіду роботи педагогічного колективу СНВК № 5. Робота допоможе проаналізувати теоретичні та практиктичні засади розвитку дрібної моторики у дітей із особливими освітніми потребами.


Тема: Презентація «Інклюзивна освіта. Циклограма дій шкільної команди»
Про матеріал: Презентація дозволяє виокремити і систематизувати права та обов’язки членів шкільної команди (адміністрації школи, вчителя, практичного психолога тощо).


Тема: Стаття «Інклюзивна освіта як одна з умов соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами»
Про матеріал: У статті розглянуто сутність та особливості організації інклюзивного навчання в системі закладів середньої освіти.


Тема: Презентація виступу на колегії управління освіти «Інклюзивна освіта – існуючі виклики»
Про матеріал: Невелика тематична презентація дозволяє розповісти про особливості інклюзивної освіти, а також про те як у кожній сучасній школі створити умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами.


Тема: Методичні рекомендації «Логопедичне обстеження дітей із затримкою мовлення»
Про матеріал: Розробка стане у пригоді корекційному педагогу, логопеду чи батькам під час обстеження дитини із затримкою мовлення.


Тема: Корекційна робота з дітьми дошкільного віку
Про матеріал: Матеріал допоможе педагогам і батькам дізнатися більше про рівні мовленнєвого недорозвитку, напрямки корекційної роботи, відмінності в організації групової та індивідуальної роботи школярів. Розробка включає чимало прикладів конспектів занять із розвивальними іграми, конкурсами та вправами.


Тема: Експериментальне дослідження рівня розвитку мовлення
Про матеріал: Робота допоможе вчителю краще зрозуміти суть проблем із мовленням. Це дозволить сформувати комплекс індивідуально орієнтованих методів та прийомів корекційної роботи з учнями.


Тема: Розвиток дрібної моторики рук в учнів із ДЦП на уроках трудового навчання
Про матеріал: Робота включає конспекти занять із трудового навчання та ігрові вправи, які допоможуть розвивати дрібну моторику рук у дітей. Також у розробці можна знайти чимало прикладів для створення аплікацій. Матеріал стане у пригоді вчителям початкових класів, які працюють з дітьми, що мають ДЦП.


Тема: Семінар-практикум «Формування фонематичних навичок у дітей з мовленнєвими вадами»
Про матеріал: Розробка допоможе детально ознайомитись із основними проблемами розвитку фонематичних процесів у дітей. Презентація до семінару стане у пригоді вчителям-логопедам, викладачам початкових класів та батькам.


Тема: Методичні рекомендації «Корекційна робота з учнями зі зниженим зором в умовах загальноосвітньої школи»
Про матеріал: Матеріал дозволяє детально ознайомитись із проблемами корекційної роботи з учнями зі зниженим зором. Методичні рекомендації стануть у пригоді педагогічним працівникам інтернатних та загальноосвітніх навчальних закладів. Розробка містить теоретичну частину та практичні матеріали для розвивальної роботи.


Тема: Розвиток графомоторних навичок у дошкільників із вадами мовлення
Про матеріал: Стаття допоможе детально ознайомитись із процесом формування графомоторних навичок у дітей із порушенням мовленнєвого розвитку.


Тема: Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу
Про матеріал: Презентація допоможе вчителю правильно організувати роботу дітей з особливими освітніми потребами.


Тема: Інтерактивні методи корекції усного і писемного мовлення молодших школярів із вадами мовлення
Про матеріал: Розробка допоможе вчителю ознайомитись із типовими проблемами усного та писемного мовлення школярів, а також основними напрямами їх подолання.


Тема: Презентація «Ігри на уроці іноземної мови для дітей із вадами зору»
Про матеріал: Матеріал дозволить вчителю організувати продуктивне вивчення іноземної мови для дітей із вадами зору.


Тема: Гіперактивність дитини
Про матеріал: Розробка дозволяє переосмислити загальні стереотипи щодо навчання та виховання гіперактивних дітей. Основну увагу в статті акцентовано на вікових особливостях розвитку таких учнів. Також авторка пропонує власний план допомоги вчителям та батькам гіперактивних дітей.


Тема: Курсова робота «Гра як засіб корекційного навчання на уроках для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку»
Про матеріал: Матеріал допоможе педагогам поглибити знання про використання ігор під час корекційного навчання. Робота має ґрунтовну теоретичну частину та чимало прикладів дидактичних ігор, які варто використовувати на уроках.


Тема: Розвиток мислення дітей з інтелектуальними порушеннями під час інклюзивного навчання
Про матеріал: Розробка допоможе вчителю розібратися із характеристиками особистісних аспектів мислення. Також авторка пропонує власну методику корекції інтелектуальних порушень.


Тема: Аплікація як спосіб самовираження дитини з порушеннями зору на уроках трудового навчання
Про матеріал: Матеріал дає педагогу можливість дізнатися про найефективніші способи оволодіння технікою аплікації учнями з порушеннями зору. Також у розробці є чимало корисної інформації про види паперу для створення поробок та кілька цікавих прикладів для реалізації.


Тема: Методичні рекомендації вчителям, які працюють в інклюзивному класі «Особливості мовленнєвого розвитку дітей з ментальними порушеннями»
Про матеріал: Методичні рекомендації допоможуть вчителю ознайомитися з основними напрямами, формами та видами корекційно-розвивальної роботи на уроках української мови. Це неодмінно дозволить покращити мовленнєві навички школярів із ментальними порушеннями.


Тема: Поради вчителю ЗНЗ при роботі в інклюзивному класі (за індивідуальною формою) з дитиною, що має ментальні порушення
Про матеріал: Стаття дозволяє розглянути актуальні рекомендації для роботи дітьми, що мають ментальні порушення. Розробка стане у пригоді вчителю, який працює з учнями 1-9 класів на уроках української мови та літератури, літературного читання.


Тема: Презентація «Дислексія. Дисграфія»
Про матеріал: Презентація буде корисною для вчителів-логопедів, викладачів початкових класів та батьків дітей з порушеннями письма та читання.


Тема: Презентація «Організація оцінювання розвитку дитини із ЗПР»
Про матеріал: Розробка дозволяє усвідомити основні принципи, етапи та підходи до оцінювання дитини із затримкою психічного розвитку. Використовуючи цей матеріал, можна виявити проблемні аспекти роботи з такими учнями та дібрати оптимальну навчальну програму.


Корисні матеріали для занять

Тема: Особливості командної роботи в інклюзивних класах
Автор:
Яновська Алла Володимирівна
Про матеріал: 
Інклюзивне навчання означає, що всі учні можуть навчатися у школах за місцем проживання, в загальноосвітніх класах, в яких в разі необхідності їм буде надаватися підтримка як у навчальному процесі, так і з перепланування школи, класів, програм і діяльності з тим, щоб усі учні без виключення навчалися і проводили час разом.


Тема: Тренувальні вправи
Автор:
Демуз Наталя Сергіївна
Про матеріал: 
Пропоновані тренувальні вправи стануть у пригоді вчителю, який працює у системі інклюзивного навчання. Вони забезпечать розвиток дрібної моторики та розвиток просторового орієнтування.


 

Тема: Презентація «Ігри, в які ви можете пограти з дітьми»
Про матеріал: Матеріал включає добірку розвивальних ігор, які допоможуть зацікавити навчанням дітей з особливими освітніми потребами.


Тема: Комплексне заняття з розвитку мовлення, психології з елементами ЛФК (3 клас)
Про матеріал: Матеріал містить велику кількість активних врав, ігор, руханок та програму дихальної гімнастики. Використовуючи його, педагог зможе поєднати розвиток мовлення та формування здорового способу життя у дітей.


Тема: Су-Джок розвиває мовлення дітей
Про матеріал: Розробка дозволяє вчителю ознайомитися з нетрадиційною логопедичною технологією – Су-Джок терапією («Су» – кисть, «Джок» – стопа). Авторка пропонує кілька видів вправ, які досить легко провести у школі.


Тема: Пальчикова гімнастика: весело і корисно
Про матеріал: Матеріал містить чимало технік пальчикової гімнастики для дітей із особливими освітніми потребами. Така робота дозволяє розвивати дрібну моторику та мовленнєві навички школярів.


Тема: Вправи та ігри з розвитку пам’яті для дітей молодшого шкільного віку з розумовими вадами і СДУГ
Про матеріал: Матеріал містить добірку ігор і вправ, які допоможуть педагогу розвивати пам’ять дітей. Використання завдань різного рівня і складності дозволяє зробити навчання орієнтованим на можливості кожної конкретної дитини.


Тема: Корекційно-розвивальне заняття з лікувальної фізкультури для учнів початкових класів (з вадами слуху). Профілактика порушень постави
Про матеріал: Презентація дозволяє вчителю провести чимало корисних вправ, які допоможуть формувати правильну поставу школярів із вадами слуху.


Тема: Ігри та вправи для розвитку пізнавальної діяльності учнів із ЗПР
Про матеріал: Матеріал містить багато ігор та вправ для розвитку мислення дітей із затримкою психічного розвитку. Виконуючи їх, школярі зможуть тренувати увагу і пам’ять, удосконалювати сприйняття простору та часу.


Програми та планування

Тема: Індивідуальний план корекційно-розвиткових занять (розвиток мовлення) Порушення інтелекту легкого ступеню
Автор: Цвіра Наталія Геннадіївна
Про матеріал: Проповнований план для роботи з 5 класом складено на основі начальної програми з української мови для 5–10 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями.


Тема: Календарне планування, інклюзія. 4 клас
Автор: Черкай Наталія Валеріївна
Про матеріал: Пропонований матеріал містить календарно-тематичне планування на 1 та 2 семестр, розроблене для роботи з учнями 4 класу з помірною розумовою відсталістю.

Тема: Річний план роботи вчителя-логопеда
Про матеріал: Матеріал допоможе вчителю-логопеду організувати і спланувати свою роботу протягом навчального року.


Тема: Програма супроводу дітей з дитячим церебральним паралічем
Про матеріал: Розробка допоможе педагогу розробити власну програму супроводу для дітей із ДЦП. Робота має ґрунтовну теоретичну частину, добірку вправ та практичних рекомендацій щодо роботи з учнями.


Тема: Індивідуальний план «Корекція розвитку» для дітей із порушенням опорно-рухового апарату (ДЦП)
Про матеріал: Матеріал допоможе вчителю, який працює з дітьми з порушеннями опорно-рухового апарату, спланувати та організувати корекційно-розвивальну роботу.


Тема: Експериментальна програма з творчим вираженням арт-терапії для дітей з вадами мовленнєвого розвитку
Про матеріал: Розробка дозволяє розглянути реальні переваги використання арт-терапії у школі. Матеріал містить приклади популярних методик та основні вимоги до проведення таких занять.


Тема: Сходинки розвитку та пізнавальної активності дітей із ЗПР. Корекційно-розвивальна програма
Про матеріал: Використання програми розвитку допоможе вчителю успішно розвивати розумову діяльність та пізнавальну активність дітей. Розробка містить програму роботи та розгорнуті плани-конспекти, які розраховані на 33 заняття.


Тема: Зразок педагогічної характеристики учня з ООП (ЗПР)
Про матеріал: Розробка стане у пригоді вчителям початкової школи. Матеріал допоможе визначити загальнонавчальні вміння, навички та предметні компетентності дитини із затримкою психічного розвитку.


Тема: Індивідуальна навчальна програма
Про матеріал: Зразок для оформлення індивідуальної програми розвитку для учнів з ООП (затримкою психологічного розвитку), з навчання грамоти, математики та природознавства. Програма містить довгострокові та короткострокові завдання, створені відповідно до корекційної програми.


Тема: Програма занять корекційно-розвиткової роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку. Розвиток наочного образного мислення засобами конструювання
Про матеріал: Індивідуальна корекційно-розвивальна програма розроблена для роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку другого року навчання в інклюзивному класі загальноосвітнього закладу. Вона включає три етапи (діагностичний, корекційно-розвитковий та оцінювальний). Розробка розрахована на 35 занять.


Знаходьте ще більше корисних тематичних матеріалів на сторінках Бібліотеки «На Урок». Якщо ви маєте власні цікаві напрацювання – неодмінно діліться ними з колегами. Адже ваш досвід надзвичайно важливий!

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter